Onderzoek: ongelijkheden en raciale discriminatie in de gezondheidszorg

19 april 2024
Actiedomein: WerkGoederen en diensten
Discriminatiegrond: Racisme

In de afgelopen 5 jaar ging meer dan 12% van de dossiers bij Unia over raciale kenmerken in de zorgsector en de personenzorg. Na handicap en gezondheid is het in die sector zelfs de belangrijkste reden om een melding te doen.

De resultaten van de eerste fase van het onderzoek Improving Equality Collection in Belgium toonden een gebrek aan gegevens over ongelijkheden en raciale discriminatie in de gezondheidszorg in België. Eind 2023 lanceerde Unia een nieuwe studie in samenwerking met het onderzoeksbureau Indiville.

  Wat zijn de doelstellingen van dit onderzoek?

  • Inhaalbeweging maken om het gebrek aan gegevens over ongelijkheden en raciale discriminatie in de gezondheidszorg op te vangen.
  • Ondersteuning bieden aan de zorgsector en beleidsmakers bij de implementatie van evidence based beleid om raciale discriminatie en ongelijkheden in de zorgsector te bestrijden.
  • Aanbevelingen formuleren voor de strijd tegen raciale discriminatie in de gezondheidszorg.

  Praktisch 

  • Een kwantitatief onderzoek over de ongelijkheden en discriminaties die patiënten ervaren, gefinancierd door Unia. 
  • Een verkennend kwalitatief onderzoek dat bestudeert hoe Brusselse zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg de ervaringen van raciale discriminatie bij hun patiënten integreren in hun zorgverlening. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het kabinet Maron en kadert in maatregel 42 van het Brussels plan tegen racisme. 
  • Uitgevoerd in samenwerking met het onderzoeksbureau Indiville.
  • Resultaten verwacht in september 2024.

  Meer weten over dit onderzoeksproject?

  Stuur een mail naar equalitydata@unia.be.

  Vergelijkbare artikels

  7 mei 2024

  Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

  Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.