Dieudonné: het Centrum stelt zich burgerlijke partij

14 oktober 2015
Discriminatiegrond: Racisme

Vandaag moet de Franse komiek Dieudonné Mbala zich voor de correctionele rechtbank van Luik verantwoorden voor antisemitische en negationistische uitlatingen die hij in maart 2012 deed tijdens een voorstelling in Herstal. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft zich burgerlijke partij gesteld in de zaak.

‘De wet hecht het grootste belang aan de vrijheid van meningsuiting’, zegt Patrick Charlier, directeur van het Centrum. ‘Humor is niet alleen van wezenlijk belang in het leven van elk van ons, en in elke samenleving, het is ook een recht. Maar humor is geen geldig argument om haatboodschappen aan het adres van de Joodse gemeenschap – of eender welke andere gemeenschap – te rechtvaardigen. Het gerecht moet nu onderzoeken wat de ware intentie van Dieudonné was: humor bedrijven of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld, wat haaks staat op de antidiscriminatiewetgeving. Om dat te bepalen, moet je enerzijds zijn teksten onder de loep nemen; anderzijds moet je de context van zijn uitlatingen onderzoeken, en de houding die hijzelf aannam.’

Geen censuur

Het Centrum onderstreept dat het niet de bedoeling mag zijn om voorstellingen van tevoren te censureren, bijvoorbeeld omdat een artiest in het verleden al uitlatingen heeft gedaan die bestraft of aangevochten zijn. Charlier: ‘Censuur is de ergste vorm van preventie. Wij pleiten voor debat en dialoog. Als dat mislukt of niet mogelijk is, moet je natuurlijk wel een beroep kunnen doen op verweer- en sanctiemiddelen. Voor ons is het duidelijk: Dieudonné heeft zijn voorstelling in Herstal opgehangen aan antisemitisme, en sommige van zijn uitlatingen gingen zo ver dat ze hebben aangezet tot haatdragend gedrag tegenover de Joodse gemeenschap.’

Meer info

Antisemitisme: de cijfers van het Centrum

‘Haat geef je geen podium’, een campagne van het Centrum

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.