Een nieuwe uitspraak inzake aanzetten tot rassenhaat

7 juni 2006
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Racisme

De correctionele rechtbank te Brussel heeft deze woensdag 7 juni 2006 de leiders van de politieke partij "Mouvement de la Nation", een uitvloeisel van de extreemrechtse beweging Assaut, veroordeeld wegens aanzetten tot haat en rassendiscriminatie.

In 2001 werden verschillende folders verspreid in Brusselse en Waalse gemeenten. Eén van deze folders plaatste kandidaat vluchtelingen in een bijzonder slecht daglicht door ze voor het grotendeel als illegalen te bestempelen. Het bijzonder misprijzend karakter van de folder (de tekening wees er op dat de enige papieren waarop ze aanspraak konden maken toiletpapier was) liet de bewoners en bestuurders van de betrokken gemeenten niet onberoerd.

Gesteund door tal van inwoners besloot het Centrum destijds om zich onmiddellijk burgerlijke partij te stellen.

De rechtbank is de mening toegedaan dat de vrijheid van meningsuiting, uitdrukking, vergadering en vereniging zoals gewaarborgd door het Europees verdrag voor de rechten van de mens, evenwel niet absoluut zijn. Deze rechten mogen niet gebruikt worden om een gedachtegoed te verspreiden waarbij onverdraagzaamheid en discriminatie in de zin van de antiracismewet van 30 juli 1981 aangeprezen wordt. De straffen gaan van 6 tot 10 maanden gevangenis gedurende drie jaar voorwaardelijk.

Coherent met de huidige rechtspraak herinnert het Belgische gerecht er aan dat in een democratische samenleving de vrijheid van meningsuitdrukking grenzen kent en dat de verantwoordelijkheid des te groter is wanneer men leider is van een politieke partij.

Vergelijkbare artikels

16 september 2022

Bevestiging in hoger beroep voor eerste Belgische veroordeling van online haatzaaiende memes

Het hof van beroep van Antwerpen bevestigt de veroordeling van een vrouw die racistische en antisemitische video's en memes op sociale media plaatste. De vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor een periode van drie jaar en een geldboete van 320 euro, en een begeleid bezoek een de Kazerne Dossin. Het was de eerste keer in België dat haatzaaiende memes veroordeeld werden. Deze beslissing is dan ook een belangrijk juridisch precedent in de strijd tegen online haatspraak.