Europees Hof: veroordeling Belkacem is terecht

20 juli 2017
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Fouad Belkacem krijgt van Europees Hof geen gelijk: zijn videoboodschappen waarin hij onder andere oproept tot strijden tegen niet-moslims, vallen niet onder de vrijheid van meningsuiting. De uitspraak van het Europees Hof is voor Unia goed nieuws. In het verleden diende Unia meermaals een klacht in tegen Sharia4Belgium en stelden we ons burgerlijke partij in de rechtszaak bij de correctionele rechtbank van Antwerpen.

De woordvoerder van de in 2012 ontbonden radicale moslimorganisatie Sharia4Belgium werd in 2012 veroordeeld voor het aanzetten tot haat en geweld. Hij ging in beroep en vocht nadien ook zijn veroordeling in beroep aan bij het Hof van Cassatie. Ook dat beroep werd verworpen. Belkacem stapte daarna naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Europees Hof bevestigt nu dat het gaat om aanzetten tot haat en geweld en vindt de veroordeling terecht. 

"We zijn verheugd met de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens", klinkt het bij Unia. "De grenzen van de vrijheid van meningsuiting werden overschreden door Sharia4Belgium. Er werd duidelijk aangezet tot haat en geweld en dat kan nooit aanvaard worden. Wij zagen dan ook geen andere weg dan de uitspraken te laten veroordelen door een rechter." 

Lees hier het volledige arrest van het EU-hof.

Vergelijkbare artikels