Veroordeling voor beheerder Facebookpagina ‘Vlaamse Verdedigings Liga’

5 juli 2017
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: RacismeGeloof of levensbeschouwing

De beheerder van de Facebookpagina Vlaamse Verdedigings Liga kreeg tien maanden cel met uitstel. Volgens de rechtbank van Antwerpen zette hij zijn volgers aan tot racisme. Unia was burgerlijke partij. 

De Facebookpagina en beheerder waren al sinds 2013 bekend bij Unia. We kregen maar liefst 85 meldingen over verschillende dossiers rond het aanzetten tot rassenhaat, vooral tegen de moslimgemeenschap.

Unia onderstreept het belang van de beslissing van de Antwerpse rechtbank. Het gebeurt niet vaak dat dit soort feiten leiden tot een proces, laat staan dat er een veroordeling volgt. Omdat veel burgers verontwaardigd waren, gebeurde dit nu wel. Zij brachten aan het licht dat de Facebookgroep bepaalde artikels postte om zo racistische boodschappen te verspreiden. Unia juicht het optreden van het parket van Antwerpen toe. Deze veroordeling is een ernstige waarschuwing voor surfers die herhaaldelijk cyberhate verspreiden en voeden.

Unia herinnert eraan dat elke burger die dit soort boodschappen ziet, kan reageren om zo de samenleving te verdedigen. Daarnaast kan je ook vragen aan de paginabeheerder of de moderator om het bericht te verwijderen. Tot slot kan elke burger ook haatboodschappen melden bij Unia.      

In 2016 opende Unia 276 dossiers rond het aansporen tot haat. Terwijl in 2015 deze haatboodschappen specifiek vluchtelingen viseerden, ging het in 2016 vaak over posts gelinkt aan het terrorisme. Daarbij wordt vaak een amalgaam gemaakt van moslims en terroristen.