Waarom ging Unia weg bij X (het vroegere Twitter)?

12 oktober 2023
Actiedomein: Media/internet

Begin oktober 2023 heeft Unia het online platform X verlaten. Dit was een weloverwogen keuze na de overname van het platform door Elon Musk in de herfst van 2022. Het ontslag van een groot deel van het personeel en vooral de afgeslankte moderatieteams spelen daarbij een belangrijke rol.

Verschil in waarden tussen X en Unia

Unia is een cruciale speler in het Belgische en Europese mensenrechtenlandschap. Onze instelling zet zich dagelijks in voor een meer gelijke samenleving. De ontwikkelingen binnen het sociale netwerk X gedurende het afgelopen jaar staan haaks op de waarden die onze organisatie verdedigt. De verspreiding van haatspraak en desinformatie zijn er alomtegenwoordig. Het terugtrekken van X uit de Europese gedragscode tegen desinformatie in mei 2023 heeft dit fenomeen alleen maar versterkt.

Als onafhankelijke publieke instelling die discriminatie bestrijdt en gelijkheid bevordert in België, heeft Unia daarom beslist om X te verlaten.

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Unia?

Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram. Je kan je ook abonneren op onze nieuwsbrief of regelmatig terugkomen naar deze website.

Heb je als journalist vragen over Unia?

Contacteer onze persverantwoordelijke.