Geen gezichtsherkenning zonder analyse van impact en passende waarborgen

13 juli 2020
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Racisme

Unia maakt zich zorgen over het plan van de minister van Binnenlandse Zaken om aan de politie de mogelijkheid te geven om gezichtsherkenning te gebruiken. Want deze technologie kan leiden tot onbedoelde discriminaties.

Als nationaal mensenrechteninstituut vestigt Unia de aandacht op het risico dat het gebruik van gezichtsherkenning inhoudt voor de mensenrechten. Deze risico’s worden uitgelegd in een nieuw verslag over nieuwe technologieën, opgesteld door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN:

“Deze technologie kan (...) leiden tot onbedoelde discriminatie, aangezien de nauwkeurigheid ervan afhangt van factoren zoals huidskleur of geslacht, en de ervaring heeft getoond dat de nauwkeurigheid van de herkenning van mensen met een donkere huidskleur en van vrouwen lager is.”

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, heeft dan ook onmiddellijk opgeroepen  om tot nader order gezichtsherkenning niet in te zetten bij vreedzame demonstraties.

Unia vraagt om bij elk gebruik van deze technologie in België grondig de impact ervan te analyseren. Onze organisatie wil ook dat er waarborgen komen op het vlak van non-discriminatie en de bescherming van het privéleven.

Vergelijkbare artikels

9 maart 2022

Oorlog in Oekraïne: samen naar een daadwerkelijke bescherming voor mensen op de vlucht

Myria, Unia, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) en het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM), verwelkomen de proactieve houding van de Belgische regering om tot een snelle bescherming te komen voor mensen die de oorlog  in Oekraïne ontvluchten.