Het Centrum klaagt de uitspraken van Laurent Louis opnieuw aan

21 januari 2014
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft de uitspraken van Laurent Louis in de Kamer, in de marge van de zaak rond de Franse komiek Dieudonné, toegevoegd aan zijn dossier over de volksvertegenwoordiger.

Het Centrum roept elk parlementslid en elke politieke partij op om zich ondubbelzinnig van de onaanvaardbare uitspraken van Laurent Louis te distantiëren, en om ze krachtig te veroordelen. Vanwege hun parlementaire onschendbaarheid kunnen parlementsleden niet vervolgd worden voor uitspraken binnen de muren van het parlement, maar dat gaat niet op voor andere plaatsen.

Ter herinnering: in september 2013 heeft het Centrum al verschillende klachten ingediend tegen uitspraken van Laurent Louis die getuigden van antisemitisme en negationisme. Zijn nieuwe uitspraken in de Kamer bevestigen het opzettelijke karakter van die vorige uitspraken. Het Centrum zal die nieuwe elementen ook laten opnemen in zijn lopende procedure tegen de volksvertegenwoordiger.