Het Centrum roept op tot respect en verantwoordelijkheid

16 september 2014
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Tijdens de vorige opflakkering van geweld in het Midden-Oosten in 2008-2009 steeg het aantal meldingen van antisemitisme in België sterk. Dit fenomeen lijkt zich deze zomer te herhalen.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum herinnert eraan dat haatmisdrijven de samenleving in haar kern raken. Het Centrum roept alle burgers, alle partijen en alle gezagsdragers van ons land  op om er samen over te waken dat alle leden van de religieuze en filosofische gemeenschappen in België respectvolle relaties met elkaar onderhouden.

Om de vervolging van discriminatie en haatmisdrijven te verzekeren en de slachtoffers hiervan bij te staan, pleit het Centrum voor de volledige toepassing van COL 13/2013, over het onderzoeks- en vervolgingsbeleid van discriminatie en haatmisdrijven. Het Centrum roept de autoriteiten van het land op om te benadrukken dat de samenleving niet kan aanvaarden dat eender wie slachtoffer wordt van geweld, intimidatie of erger, om redenen die te maken hebben met hun identiteit.

Het Centrum veroordeelt alle uitingen van haat. In overeenstemming met zijn opdracht zal het erover waken dat er in het gerechtelijk onderzoek rekening wordt gehouden met het antisemitische karakter van de recente feiten.

Vergelijkbare artikels

12 januari 2024

Update over discriminatie van ex-gelovigen door Jehovah’s Getuigen

Een geloofsgemeenschap mag afvallige leden nooit aan een ‘uitsluitingsbeleid’ onderwerpen, vaak met erg schadelijke gevolgen voor de familiebanden van de betrokken mensen. De rechtbank van eerste aanleg in Gent heeft vandaag in dit verband de vzw Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen veroordeeld tot een geldboete van 12.000 euro voor het aanzetten tot discriminatie en haat tegen ex-leden.