Hof van Beroep veroordeelt Bart Debie voor racisme

31 januari 2008
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Racisme

Het hof van Beroep te Antwerpen heeft vandaag Bart Debie veroordeeld wegens racisme.

De feiten dateren van 11 februari 2003. Op de dag van het offerfeest pakte een politiepatrouille vijf familieleden van Turkse origine op die betrokken waren bij een straatincident. Bij hun verhoor op het politiekantoor werden de vijf hardhandig aangepakt waarbij één van de politiemensen schertste: “Er zijn vijf lammetjes binnengebracht. Het offerfeest kan beginnen”. Ook Bart Debie, de toenmalige politiecommissaris, was aanwezig bij dat verhoor.

De rechters in eerste aanleg waren al van oordeel dat deze uitspraak racistisch was. Maar omdat er twijfel bestond over wie die uitspraak op die bewuste avond had gedaan, werd Debie toen op dit punt vrijgesproken. Maar vandaag oordeelde het Hof van Beroep dat de toenmalige politiecommissaris verantwoordelijk was voor wat er die avond op het politiekantoor is gebeurd. De Rechtbank stelt dat “….die uitspraak enkel het trieste hoogtepunt is geweest van een optreden, waarbij de arrestanten discriminerend, hatelijk en gewelddadig werden behandeld omwille van hun Turkse afkomst.”

Voor het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) betekent dit arrest een belangrijke steun in de strijd tegen iedere vorm van racisme en discriminatie. “Deze veroordeling is een sterk signaal van intolerantie tegenover racistische uitspraken. Racistische uitspraken zijn ontoelaatbaar, ook voor politieofficieren die bovendien een voorbeeldrol in onze maatschappij vervullen”, zegt directeur Jozef De Witte. “Daarnaast is dit arrest ook een bevestiging van de strenge maatregelen die de politie zelf hanteert tegenover racisme binnen het korps. Het Centrum werkt nauw samen met agenten en politiekorpsverantwoordelijken. Ook voor hen is het belangrijk dat de agenten die op deze manier het imago van hun collega’s schaden niet ongestraft blijven.”