Ingebrekestelling GO!-scholen: Centrum roept op tot overleg

5 juni 2015
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft kennis genomen van de beslissing van de vzw United Sikhs Belgium om verschillende scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (hierna GO!) waar een verbod op het dragen van religieuze of levensbeschouwelijke symbolen van toepassing is, in gebreke te stellen. De vzw meent dat dit verbod in strijd is met de vrijheid van godsdienst, het discriminatieverbod en het recht op onderwijs.

De vzw weet zich gesteund door de recente arresten van de Raad van State dd. 14 oktober 2014. In deze arresten vernietigt de Raad van State het verbod op levensbeschouwelijke tekens in twee scholen van het GO! en gaf aan dat het huidige (veralgemeend) verbod onverzoenbaar is met de godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod. Volgens de Raad van State dient er steeds een concrete lokale noodzaak of een daadwerkelijk gevaar te zijn om een (algemeen) verbod te kunnen verantwoorden.

“Niemand kan om deze arresten heen,” zegt Patrick Charlier, directeur van het Centrum. “Een algemeen verbod op het dragen van tekenen van geloof of levensbeschouwing zal de rechterlijke toets waarschijnlijk niet doorstaan. Het Centrum nodigt de Raad van het GO! dan ook uit om opnieuw in overleg te treden en zijn instructies aan de scholen te toetsen aan die recente rechtspraak van de Raad van State.”

Meer info

Het Centrum krijgt regelmatig vragen over veruiterlijkingen van religieuze en ideologische overtuigingen. U vindt de meest recente informatie en de aanbevelingen van het Centrum over dit onderwerp in ons referentiedocument of via de site http://veruiterlijkingen.diversiteit.be

Vergelijkbare artikels