‘Wallonie-Bruxelles Enseignement’ (50.000 leerlingen) staat levensbeschouwelijke tekenen vanaf volgend jaar toe

19 januari 2021
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Iedereen moet een opleiding kunnen volgen, met respect voor zijn of haar rechten en vrijheden. Unia is dan ook blij omdat studenten in het hoger en volwassenenonderwijs, georganiseerd door Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), vanaf september 2021 hun geloofsovertuiging of levensbeschouwing (kruisje, hoofddoek, keppeltje) zullen kunnen uiten.

Voor Unia is het een goede zaak dat een belangrijke inrichtende macht uit het onderwijs besluit om tekenen van geloofsovertuiging of levensbeschouwing toe te staan. Die beslissing draagt bij tot een onderwijs dat inclusiever is en meer respect toont voor de rechten en vrijheden van iedereen. Al sinds 2012 pleit Unia ervoor om deze maatregel te nemen voor studenten van het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

Voorbeeld voor anderen

De administrateur-generaal van het officieel onderwijs van de WBE, kondigde het afgelopen weekend de beslissing aan. Die zal gelden vanaf het volgende academiejaar. ‘Tekenen’ zullen worden toegestaan voor zover ze niet in strijd zijn met bepaalde regels op het vlak van veiligheid of hygiëne. De beslissing slaat op 50.000 studenten, verspreid over vijf hogescholen, vijf scholen van het hoger kunstenonderwijs en 29 instellingen voor volwassenenonderwijs in Wallonië en Brussel.

Unia hoopt dat deze beslissing als voorbeeld kan dienen voor andere inrichtende machten en dat ze hen zal aansporen om ook na te denken over deze kwestie.

We herinneren eraan dat de hoofddoek al is toegestaan aan universiteiten in de meeste katholieke instellingen voor hoger onderwijs. De COCOF (Commission communautaire française) nam eerder al een beslissing voor de instellingen uit het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs die in de lijn ligt van wat Wallonie-Bruxelles Enseignement nu heeft besloten.