Het verbod op religieuze symbolen in het hoger onderwijs in een intern reglement is discriminerend

2 december 2021
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg gaf de leerlingen, die geen sluier mochten dragen op de hogeschool Haute Ecole Francisco Ferrer, op 24 november toch gelijk. Unia had zich bij de actie aangesloten. Het vonnis is direct uitvoerbaar. Dat wil zeggen dat de Stad Brussel, die de inrichtende macht is, het omstreden artikel van haar huishoudelijk reglement niet langer mag toepassen op de studenten, zelfs in geval van een eventueel beroep. 

De stad Brussel koos voor een exclusief (uitsluitend) neutraliteitsbeleid. Ze verbood daarom het dragen van religieuze symbolen in al haar instellingen - met inbegrip van instellingen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. De stad verhinderde zo jonge moslima’s met een hoofddoek om lessen te volgen. 

De zaak werd in 2017 voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg gebracht. Tijdens deze procedure werd een vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof, dat in 2020 uitspraak deed (Levensbeschouwelijke tekenen in hoger onderwijs: arrest Grondwettelijk Hof is ontgoochelend voor Unia). Het Hof erkende toen dat een verbod op het dragen van religieuze symbolen door studenten in het hoger onderwijs of volwassenenonderwijs, in naam van de neutraliteit, wel mogelijk was. 

In zijn uitspraak over het concrete geval heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg er echter aan herinnerd dat dit verbod, gezien het belang ervan, eerder bij decreet zou moeten worden vastgesteld, en niet via een intern schoolreglement. Op 24 november verklaarde de rechtbank dan ook dat dit verbod een indirecte discriminatie vormt en verplicht de stad Brussel er een einde aan te maken. 

Unia pleit voor inclusieve en gelijke deelname van iedereen op alle maatschappelijke terreinen, dus ook het onderwijs. Dankzij deze beslissing zullen studenten hun recht op onderwijs kunnen uitoefenen zonder hun godsdienstvrijheid te hoeven opgeven. "In een democratie zou vrijheid de regel moeten zijn en alleen misbruik van het gebruik van vrijheid voorkomen moeten worden. Laten we niet vergeten dat deze vrijheid ook de vrijheid is om al dan niet een teken te dragen", besluit Unia-directeur Els Keytsman. 

Vergelijkbare artikels