GO!-beleid religieuze symbolen in strijd met wet

27 augustus 2019
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Opnieuw verwerpt een rechter het algemeen hoofddoekenverbod in het GO! De Leuvense rechtbank van eerste aanleg heeft geoordeeld dat het verbod in strijd is met godsdienstvrijheid. Unia roept op om het algemene verbod op te heffen en vraagt het gemeenschapsonderwijs om het debat over levensbeschouwelijke diversiteit fundamenteler te voeren. Unia wil daarbij helpen. 

De jongste uitspraak die het verbod een halt toeroept, komt er voor een school uit Leuven. ‘Een leerlinge uit het secundair onderwijs en haar ouders probeerden verschillende keren te overleggen met de school en de raad van het GO! Dat draaide telkens op niets uit. Uiteindelijk trokken de leerlinge en de ouders naar de rechter,’ weet Unia-directeur Els Keytsman.  

‘Door het debat uit de weg te gaan, beland je telkens weer in een conflict. Die energie kan je beter steken in het creëren van een kader waarbij het omgaan met religieuze diversiteit centraal staat. Unia heeft ervaring met het begeleiden van grote werkgevers en organisaties in een traject over het thema,’ zegt Keytsman.  

Godsdienstvrijheid   

In het verleden waren er al rechtszaken tegen het algemeen verbod op religieuze tekens in GO!-scholen. ‘Al in 2014 vernietigde de Raad van State het verbod in twee scholen. Omdat een algemene ban op religieuze tekens niet rijmt met de godsdienstvrijheid. Daarnaast oordeelde die Raad van State en een rechtbank van eerste aanleg uit Tongeren dat een verbod alleen kan als er lokaal een aanwijsbare nood voor is of er een concreet gevaar om de hoek loert.’  

Rond de tafel  

Volgens Unia is het dan ook duidelijk dat het GO! deze uitspraak niet kan negeren. ‘Tijd om rond de tafel te zitten en constructieve plannen te smeden. We willen samen met het GO! de bezorgdheden van leerkrachten, leerlingen en ondersteunend personeel in kaart brengen, antwoorden zoeken en die verankeren in de hele organisatie.’