Internering: Europa veroordeelt België

13 september 2016
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Handicap

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde België tot  een schadevergoeding van 16.000 euro aan een geïnterneerde van de gevangenis in Merksplas. De man was naar het Hof gestapt omdat hij al meer dan negen jaar in de psychiatrische afdeling van de gevangenis zit, zonder aangepaste behandeling voor zijn mentale problemen.

In het arrest stelt het Hof  dat de opsluiting van de man, zonder therapie en zonder uitzicht op terugkeer naar de maatschappij, een vernederende behandeling is. Volgens het Hof bestaat er geen verband meer tussen het doel van de opsluiting en de omstandigheden van  de opsluiting.

Structureel tekort

Het Hof oordeelde ook dat de situatie van de man een gevolg is van een structureel tekort aan plaatsen. Dat de problemen structureel zijn, wordt aangetoond door een  40-tal soortgelijke zaken die nog hangende zijn bij het Hof. Het Hof moedigt de Belgische staat aan om binnen de twee jaar de geïnterneerden uit de gevangenis te halen en  de gepaste zorg te voorzien. Sinds 1998 stapelt België de veroordelingen op. Gedurende die twee jaar zullen alle gelijkaardige zaken tegen België bij het Hof geschorst worden.

Volgens Unia kan België niet voorbij gaan aan de sterke boodschap van het Europees Hof. “Dit heeft ook te maken met het structurele probleem van overbevolkte gevangenissen. Dat weegt  op de situatie van de geïnterneerden. Door een plaatsgebrek in aangepaste therapeutische instellingen, verblijven deze personen in de psychiatrische afdelingen van gevangenissen, voor een onbepaalde duur en soms voor kleine misdrijven,” zegt Els Keytsman, directeur van Unia.

Ratificatie

Verschillende mensenrechtenorganisaties zoals het Observatoire international des prisons en de Ligue des droits de l’homme klagen deze ernstige mensenrechtenschendingen al jaren aan.

Nochtans lijkt de situatie niet te verbeteren: momenteel maken de geïnterneerden ongeveer 10% van de totale gevangenisbevolking uit.

België ratificeerde het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in 1955, het Verdrag tegen Foltering in 1999 en het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap in 2009. “Deze teksten leggen verplichtingen op en het is hoog tijd dat België zich aan die verplichtingen houdt. Zoals we al enkele keren hebben gezegd: wij staan klaar om mee na te denken over een interneringswetgeving die de mensenrechten respecteert,” zegt Keytsman.

VN-Comité

In dat opzicht is het belangrijk aandacht te hebben voor het standpunt van het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap. Dit Comité beveelt België aan om “het systeem van veiligheidsmaatregelen die worden genomen ten aanzien van ontoerekeningsvatbaar verklaarde personen met een handicap,  af te schaffen. Toerekeningsvatbare personen met een handicap die een misdrijf pleegden, moeten worden berecht op basis van de gewone strafprocedure, op voet van gelijkheid met anderen, met dezelfde waarborgen en met specifieke procedurele aanpassingen teneinde hun gelijke behandeling binnen het strafrechtelijk systeem te garanderen.”