Meer zorg voor geïnterneerden in de gevangenis? Zorg liever voor een andere maatschappijvisie

3 mei 2022
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Handicap

De federale regering wil investeren in zorg voor geïnterneerden in de gevangenis. Unia herinnert eraan dat deze investering het verblijf in de psychiatrische afdelingen van gevangenissen in geen geval legitimeert. Deze verblijfplaatsen druisen namelijk in tegen de doelstelling van re-integratie van personen met een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking.

Unia verneemt in de communicatie van de federale regering in diverse media, dat er 5 miljoen euro vrijgemaakt wordt om 116 extra zorgverleners aan te stellen voor de zorg voor geïnterneerden in gevangenissen. De regering wil daarmee, in afwachting van de bouw van drie nieuwe Forensische Psychiatrische Centra (FPC) in 2027, de zorg voor geïnterneerden in de gevangenis gelijk stellen aan die in een FPC of een andere psychiatrische inrichting.

Het versterken van zorg in de gevangenis voor geïnterneerde personen dreigt hun verblijf daar echter te legitimeren. Een verblijf waarvan ze bovendien geen einddatum kennen.

Laten we niet vergeten dat de oprichting van de drie nieuwe FPC’s telkens wordt uitgesteld. Zal de deadline van 2027 de laatste zijn?
Laten we niet vergeten dat de gevangenis, zelfs met extra zorginvesteringen, voor alle gevangenen een fundamenteel schadelijke en angstwekkende plaats blijft. Wat dan te denken voor personen met een verstandelijke handicap en/of psychische stoornis?
Laten we niet vergeten dat alle plaatsen waar geïnterneerde personen verblijven, verzadigd zijn. Moeten we geen voorrang geven aan investeringen in het reguliere circuit, de laatste stap naar de vrijheid, om het zorgcircuit voor geïnterneerde personen soepeler te laten verlopen?
Laten we niet vergeten dat de doelstellingen van de wet van 2014 niet alleen gericht zijn op zorgverlening, maar ook op re-integratie. Op welke wijze zal de zorg, die wordt versterkt in gevangenissen, bijdragen aan de autonomie en re-integratie van de geïnterneerde persoon?

Het aantal geïnterneerden neemt voortdurend toe, ondanks de aanvankelijke bedoelingen van de wet van 2014. In de maatschappij blijven geestelijke gezondheidsproblemen toenemen. Dit is een pijnlijke vaststelling. Meer zorg voor geïnterneerden in de gevangenis? Zorg liever voor een andere maatschappijvisie.