[KORT] Reactie op uitspraken van Laurent Louis

23 augustus 2010
Discriminatiegrond: Racisme

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) ontving verschillende meldingen over de uitlatingen van PP kamerlid Laurent Louis betreffende de Roma.

Volgens het Centrum bevatten de uitspraken typische racistische stereotiepen en veralgemeningen tussen woonwagenbewoners, vreemdelingen en diefstal. Omdat de uitspraken zo dicht aanleunen bij de noties van “aanzet tot haat en discriminatie” zoals beschreven in de antiracismewet, beschouwt het Centrum deze als aan de rand van de legaliteit.

Kamerlid Laurent Louis sprak zich uit op zijn facebookpagina. Deze is publiek toegankelijk (elke persoon met een facebook-account kan de pagina lezen). Men kan hier dus niet spreken van uitlatingen binnen de privé-sfeer.

Voor het Centrum is het voorlopig te vroeg om juridische stappen te ondernemen. Het zal echter aandachtig de uitlatingen van het PP kamerlid volgen en de reacties die deze veroorzaken.