Leeftijdsdiscriminatie: schromelijk onderschat probleem

30 mei 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd

Arbeidsrechtbank Gent veroordeelt een werkgever omdat hij een sollicitant ‘te oud’ vond

Als je 45-plusser bent, heb je veel kans om tot de gedupeerden te horen bij je zoektocht naar werk. Dat ondervond ook een 59-jarige kandidaat die enkel door zijn leeftijd niet werd uitgenodigd op een sollicitatiegesprek. Pure leeftijdsdiscriminatie, oordeelde de arbeidsrechtbank van Gent. Volgens Unia stelt de uitspraak een ernstig onderschat maatschappelijk probleem aan de kaak.

Unia stapte naar de rechtbank na een melding van een 59-jarige sollicitant die niet was uitgenodigd op een gesprek. Als hoofdreden had de werkgever in een mail aan de man expliciet diens leeftijd genoemd. Verschillende pogingen van Unia en het slachtoffer om tot een verzoening te komen, draaiden op niets uit.

Het argument van de werkgever dat oudere werknemers moeite hebben met de gebruikte softwareprogramma’s, veegde de rechtbank van tafel. De rechter veroordeelde de werkgever tot een dwangsom van duizend euro per nieuwe inbreuk en een schadevergoeding voor het slachtoffer van 25.000 euro. Hij moet zijn veroordeling bovendien aanplakken op een voor iedereen goed zichtbare plek.

Onderschat en ondergerapporteerd

Volgens Els Keytsman, directeur van Unia, blijft leeftijdsdiscriminatie vaak onder de radar. Unia telde vorig jaar 80 dossiers voor de discriminatiegrond leeftijd. Meer dan de helft van de dossiers (56%) ging over werk. Vooral de categorieën 45-55 jaar (29%) en 55-65 jaar (20%) werden getroffen.

‘Leeftijdsdiscriminatie komt veel vaker voor dan onze jaarcijfers doen uitschijnen’, onderstreept Keytsman. ‘Uit studies blijkt dat één op drie werknemers vindt dat leeftijdsdiscriminatie gerechtvaardigd is en dat 45-plussers een aanzienlijk risico lopen om gediscrimineerd te worden.[ii] Leeftijdsdiscriminatie wordt dus niet altijd ernstig genomen, laat staan dat het zou worden gemeld. Terwijl het een reëel probleem is.’

Maatschappelijk probleem

Keytsman: ‘En dat probleem riskeert nog te zullen groeien. Want Europa vergrijst: het aantal 65-plussers zal de komende 25 jaar met de helft toenemen[iii]. In België zal het aantal 45-plussers de komende veertig jaar met 20 procent toenemen.[iv] Een groeiend deel van de bevolking heeft een aanzienlijke kans op discriminatie op de werkvloer. Dat brengt  de arbeidsmarktuit balans.’

Lage werkzaamheidsgraad door vooroordelen

Van de Belgen van 55 jaar en ouder was vorig jaar maar 44 procent aan de slag, tegenover een werkzaamheidsgraad van 78,5 procent bij de groep tussen 25 en 54 jaar.[v] Volgens Unia spelen stereotypen een belangrijke rol in die lage werkzaamheidsgraad. ‘Nog steeds worden ouderen gezien als minder flexibel, niet mee met de technologie of haast per definitie lijdend aan gezondheidsproblemen. De rechter heeft die vooroordelen in deze zaak terecht afgestraft en geeft daarmee een sterk signaal af aan de samenleving’, besluit Keytsman

http://unia.be/nl/artikels/te-jong-te-oud-1

[ii] http://www.unia.be/files/legacy/de_diversiteitsbarometer_werk_0.pdf

[iii] http://europa.eu/epc/pdf/ageing_report_2015_en.pdf

[iv] Gegevens van http://statbel.fgov.be/

[v] http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/belgische_arbeidsmarkt_1983-2015.jsp

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.