Na de muur, ook geulen tegen woonwagenbewoners

22 juni 2015
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Racisme

De sociale huisvestingsmaatschappij La Sambrienne heeft beslist geulen te graven om woonwagenbewoners te verhinderen zich te vestigen in de wijk ‘Parc de Marcinelle’. Na het bouwproject van een muur tegen woonwagenbewoners aan de grens tussen Moeskroen en Wattrelos, toont deze nieuwe polemiek de dringende noodzaak aan om een gewestelijk en gemeentelijk beleid voor de ontvangst van woonwagenbewoners uit te stippelen en te implementeren.

Het is inderdaad de plicht van overheidsinstanties om het recht op wonen voor eenieder te laten naleven, ook voor burgers die ervoor kiezen in een mobiele woning te wonen. Zowel het Centrum als andere actoren uit het veld blijven ter beschikking van alle betrokken partijen om deze vraag verder te bekijken en te werken aan concrete en duurzame oplossingen.

Meer info: