Negationistische link op site ‘Centre Islamique et Culturel de Belgique’

9 maart 2010
Discriminatiegrond: Racisme

Naar aanleiding van een melding, vroeg het Centrum in september 2009 aan de webmaster van het ‘Centre Islamique et Culturel de Belgique’ (CICB) om de link op hun website naar de site van Islamway te verwijderen, aangezien die toegang gaf tot een negationistisch artikel "Zionist propaganda and the myth of holocaust". Dit artikel was volgens het Centrum in strijd met de antinegationismewet van 23 maart 1995.

De directeur van het CICB deelde mee dat de link verwees naar een dienst voor Koranrecitatie in audioformaat. Het CICB stelde dat zij geenszins de bedoeling hadden negationisme te steunen of aan te moedigen.

Ten gevolge van de tussenkomst van het Centrum werd de link verwijderd, maar deze is momenteel opnieuw toegankelijk via de site van het CICB. Het Centrum zal het CICB opnieuw interpelleren zodat het nodige gedaan wordt om de link definitief te verwijderen.

Op grond van de artikelen 19 en 20 van de wet van 11 maart 2003 dient het CICB, die op zijn site toegang geeft tot elektronische informatie of opslagmogelijkheden aanbiedt, prompt te handelen van zodra zij daadwerkelijk kennisnemen van het wederrechtelijk karakter van de informatie.
 

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.