Nieuw onderzoek bevestigt: discriminatie in huisvesting blijft schering en inslag

13 maart 2015
Actiedomein: Huisvesting

In één op de drie gevallen worden personen met een vreemde naam gediscrimineerd bij het zoeken naar een woning. Dat blijkt uit een nieuwe studie die in opdracht van de Stad Gent werd uitgevoerd en waaraan ook het Interfederaal Gelijkekansencentrum zijn medewerking verleende. Reeds een jaar geleden publiceerde het Centrum zijn ‘Barometer Huisvesting’ waarin gelijkaardige resultaten werden gepresenteerd.

Het recente onderzoek in Gent, uitgevoerd door de UGent, bevestigt helaas de resultaten van onze studie die in februari 2014 verscheen. Uit beide studies blijkt dat kandidaat-huurders met een vreemd klinkende naam, met een visuele beperking of zij die een uitkering ontvangen aanzienlijk minder kans maken om een afspraak te krijgen voor het bezoeken van een woning. Uit onze Barometer Huisvesting blijkt bijvoorbeeld ook dat amper 1 op 7 immobiliënkantoren weigert in te gaan op de vraag om niet te verhuren aan een ‘vreemdeling’.

In 2014 gaf de sector zelf aan dat er nog werk aan de winkel was, maar een jaar later blijkt er nog niet erg veel veranderd. Samen met de Stad Gent nodigt het Centrum het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) uit om zélf initiatief te nemen om aan deze inbreuken op de wet een einde te stellen.

De vastgoedsector bevindt zich in een gelijkaardige positie als bijvoorbeeld interimkantoren, dienstenchequebedrijven of taxibedrijven. In deze sectoren weet de uitzendkracht, de poetshulp, de taxichauffeur of de huurder niet dat hij een job of een huis misloopt, behalve in uitzonderlijk flagrante gevallen. Het is dus geen optie om louter reactief te werken, en te wachten tot er melding van discriminatie is. Ook hier moet er betere controle zijn via bv. het systeem van mystery clients, een systeem dat reeds volop wordt toegepast in andere sectoren (Nationale Loterij, verkoop van sigaretten en alcohol...). Als dat niet gebeurt, gaat dat overigens ten koste van de bonafide bedrijven en verhuurders. Zij die zich niet aan de wet houden, hebben dan een concurrentieel voordeel. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Het is dus in het belang van de bedrijven die zich wél aan de regels houden én in het belang van de hele samenleving dat de overheid controleert of zijn wetten worden gerespecteerd. De Stad Gent neemt hierin het voortouw, en deze praktijk verdient navolging door andere steden en door de overheden van elk van de drie gewesten. Zij zijn sinds de zesde staatshervorming immers volop bevoegd voor huisvesting. Het Centrum stelt ook aan hen graag zijn expertise ter beschikking.

Meer informatie

Naar de 'Diversiteitsbarometer Huisvesting'

Foto: Pleuntje Jellema