Over het pamflet van het Front National

23 juni 2005
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Racisme

Net zoals heel wat organisaties en verenigingen werd het Centrum door talrijke personen gecontacteerd in verband met de verspreiding van een pamflet van het Front National deze week. De mensen uiten hun verontwaardiging over het proza en over de tekeningen van dit 8 bladzijden lange pamflet dat in krantenvorm door de diensten van De Post wordt gebust.

Deze extreemrechtse partij verspreidt eens te meer via bedekte bewoordingen en codetaal haatboodschappen over hun traditionele doelwitten (vreemdelingen, Belgen van vreemde herkomst, antiracistische organisaties,…). Haatboodschappen blijven hun politieke methode bij uitstek. In tegenstelling tot hun andere pamfletten is de FN propaganda nu vergezeld van mensonterende karikaturen. In zijn lange betoog pleit de extreemrechtse beweging op een of andere wijze voor een beleid op twee sporen, één voor de nationale ingezetenen en één voor de vreemdelingen, wat al snel zou uitmonden in een discriminatoir systeem van segregatie, wat regelrecht en volledig indruist tegen de waarden die in België en in de Europese Unie gelden.

Het FN is geen partij zoals de anderen, ze werd immers opgericht door neonazistische activisten. Het FN blijft dus wat het altijd geweest is: een extreemrechtse racistische partij.

Het Centrum deelt vanzelfsprekend de verontwaardiging van de vele burgers die niet opgezet zijn met het feit dat ze dezer dagen nog pamfletten ontvangen van dergelijke partij.

Bovendien wenst het Centrum in herinnering te brengen dat er momenteel een proces lopende is tegen Daniel Féret, stichtend Voorzitter van de partij, en tegen de partij zelf, in navolging van een klacht die werd ingediend door het Centrum, de Liga voor de Mensenrechten en de Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.

Wat het nieuwe pamflet van het FN betreft zal de juridische dienst van het Centrum dit pamflet nauwgezet analyseren om na te gaan of er inbreuken zijn gepleegd en welke de meest aangewezen gerechtelijke wegen zijn om het desgevallend te vervolgen.

Vergelijkbare artikels

16 september 2022

Bevestiging in hoger beroep voor eerste Belgische veroordeling van online haatzaaiende memes

Het hof van beroep van Antwerpen bevestigt de veroordeling van een vrouw die racistische en antisemitische video's en memes op sociale media plaatste. De vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor een periode van drie jaar en een geldboete van 320 euro, en een begeleid bezoek een de Kazerne Dossin. Het was de eerste keer in België dat haatzaaiende memes veroordeeld werden. Deze beslissing is dan ook een belangrijk juridisch precedent in de strijd tegen online haatspraak.