[Rechtspraak] Zaak Reynouard : veroordeling bevestigd door Hof van Beroep

22 september 2011
Discriminatiegrond: Racisme

Het Hof van Beroep van Brussel heeft op 21 september 2011 het vonnis van de Correctionele rechtbank in Brussel van 16 juni 2008 bevestigd. Het dossier betreft Vincent Reynouard versus het Centrum en Sint-Agatha Berchem, waarbij V. Reynouard in 2008 veroordeeld werd voor een inbreuk op de negationismewet van 1995 naar aanleiding van de massale en herhaaldelijke verspreiding van negationistische folders en pamfletten.

Het hof heeft de straf van één jaar gevangenis en de boete van 5.000 € - overeenkomend met 24.789,35 € of drie maanden - bevestigd. Ze is ook overgaan tot de inbeslagname van alle goederen die bestemd zijn op het plegen van strafbare feiten en beval de onmiddellijke arrestatie van de veroordeelde.

Het hof veroordeelt Reynouard eveneens tot de betaling van de som van € 1.500 aan het Centrum en tot de betaling van de som van € 1.500 voor de procedurekosten.

Het Centrum wil eraan herinneren dat “negationisme absoluut niets te maken heeft met vrijheid van meningsuiting, en nog minder met wetenschappelijk onderzoek. Het is een verfoeilijke vorm van antisemitisme waartegen de samenleving zich moet beschermen”. Het Centrum zal in de toekomst dan ook elke vorm van negationisme systematisch blijven aanvechten. .

Voor meer achtergrondinformatie, zie ons vorig persbericht.