Het Europees Grondrechtenbureau stelt zijn ‘Jaarverslag 2013’ voor

10 juni 2014
Discriminatiegrond: Racisme

Het Europees Bureau voor de Grondrechten (Fundamental Rights Agency, FRA) heeft afgelopen vrijdag zijn ‘Jaarverslag 2013’ voorgesteld. Het gaat in op de verwezenlijkingen en de uitdagingen die het voorbije jaar hebben gekenmerkt, en bevat praktische aanbevelingen om de rechten van alle inwoners van de Europese Unie beter te beschermen.

Het nieuwe jaarverslag belicht, zoals de voorbije jaren, uiteenlopende domeinen: asiel; migratie en integratie; grenscontrole en visumbeleid; de informatiesamenleving, het respect voor het privéleven en de bescherming van persoonlijke gegevens; de rechten en de bescherming van kinderen; gelijkheid en non-discriminatie; racisme, xenofobie en de daarmee verbonden onverdraagzaamheid; de toegang tot justitie en justitiële samenwerking; de rechten van slachtoffers van misdrijven; de lidstaten van de EU en hun internationale verplichtingen.

Het ‘Jaarverslag 2013’ bevat voorts twee nieuwe hoofdstukken: één over de integratie van Roma, een uitloper van de nationale strategieën over dat thema; en één over het gebruik voor nationale rechtbanken van het Handvest van de grondrechten van de EU, naar aanleiding van de vijfde verjaardag van het Handvest als bindend document.

Naar de pagina over het ‘Jaarverslag 2013’ van het Europees Grondrechtenbureau.