Slechts 1 op 4 websites van gemeenten is goed toegankelijk

2 oktober 2018
Discriminatiegrond: Handicap

Voor het project 'de toegankelijkheid van de gemeenten' bekeek Anysurfer de websites van 30 Vlaamse, 25 Waalse en 5 Brusselse gemeenten. Van de gemeenten uit deze kleine steekproef scoorde slechts 1 op 4 gemeenten goed op basistoegankelijkheid.

Deze resultaten tonen dat gemeenten nog te weinig oog hebben voor de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening voor mensen met een handicap.

Unia spoort de gemeenten aan om dringend in te zetten op die digitale toegankelijkheid. Op 23 september 2018 ging een nieuwe richtlijn in verband met webtoegankelijkheid in. Vanaf nu moeten alle nieuwe overheidswebsites die gebouwd worden (dus ook gemeentelijke websites) toegankelijk zijn. Voor bestaande websites (gebouwd tot 22 september 2018) geldt de verplichting vanaf 23 september 2020.

Op deze pagina kan je het rapport van Anysurfer downloaden. 

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.