Tekort aan plaatsen voor woonwagenbewoners: België kijkt nog te veel weg

30 juni 2016
Actiedomein: Huisvesting

De uitzetting van woonwagenbewoners en roma’s leidt tot menselijke drama’s. Dat staat in een oproep tegen uitzetting die ondertekend werd door Unia en internationale organisaties, waaronder de VN. ‘Woonwagenbewoners hebben steeds grotere moeite om woonplaatsen te vinden in ons land. Hoewel de overheid het gebrek erkent en becijferde, wordt het probleem niet opgelost,’ aldus Unia.

Vlaanderen loopt achter in het nakomen van haar doelstellingen op het vlak van standplaatsen. De 500 extra plaatsen voor doortrekkers en 750 voor woonwagenbewoners kwamen er niet. Het gebrek aan urgentie in dit dossier is de reden waarom ook bij ons nog altijd mensen worden verdreven van hun woonplek’, zegt Els Keytsman, Unia-directeur.

De situatie in Franstalig België is evenmin rooskleurig. Het recht op wonen in een woonwagen is er nog niet erkend en hoewel er subsidies zijn voor steden die een terrein willen aanleggen, blijft er een nijpend tekort aan plaatsen. Hoewel die subsidieregeling een stap vooruit is, dringt Unia erop aan dat ze niet wordt gebruikt om oudere terreinen te sluiten. Voorts zegt Unia dat duidelijkere regels en resulteren in betere en meer ontspannen relaties met buren.

Oproep internationale organisaties

Uitzettingen schenden vandaag nog te veel de mensenrechten van doortrekkers en Roma. De oproep van de internationale organisaties, mede opgesteld en ondertekend door Unia, wil hier een einde aan maken. ‘Families met kinderen zonder enig alternatief van een terrein sturen, kan voor Unia niet. Het harde politieoptreden, het gebrek aan rechtsbescherming en informatie maken van de terreinbewoners een speelbal van lokale overheden.’

Belgische dossiers

Zo is er de familie uit Erpe-Mere die in 2013 haar terrein moest verlaten en sindsdien op de dool is in België. Hetzelfde geldt voor een Brusselse familie. Zij moest na 33 jaar opkrassen en heeft vandaag nog steeds geen permanente standplaats. Zonder vast adres kunnen kinderen niet ingeschreven worden op een school. In Mons (Bergen) probeert de stad al sinds 2004 een terrein voor andere doelen te gebruiken.. Door politie-invallen, het afsluiten van water en elektriciteit vertrokken de meeste bewoners.

In Vlaanderen  erkent de wooncode het wonen in een woonwagen als volwaardige woonvorm. Toch is de wet niet afdwingbaar en schuiven gemeenten, steden en Vlaanderen de hete aardappel door naar elkaar. Zo dreigt de wet een lege doos te worden’, klinkt het.

Woonwagencommissie

Unia wil ook onderstrepen dat er op het terrein stapjes vooruit worden gezet. ‘Sinds begin 2015 is er op ons initiatief een woonwagencommissie in Brussel. Samen met onder andere ministers Vervoort en Frémault en de vzw Foyer zoeken we naar oplossingen voor woonwagenbewoners in Brussel.’

Lees hier de oproep van de internationale organisaties die Unia ook ondertekende. De organisaties in kwestie zijn: de Europese Raad, de VN, FRA, Equinet, ENNHRI en OSCE.