Unia helpt de Brusselse overheid in de strijd tegen seksistische islamofobie

15 oktober 2020
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Unia heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van 25 aanbevelingen ter bestrijding van islamofobie jegens moslimmeisjes en -vrouwen, ter gelegenheid van de Brusselse Week van de Acties tegen Haat en Islamofobie.

In het kader van het Europees project MEET – More Equal Europe Together, met als doel islamofobie te voorkomen ten aanzien van moslimmeisjes en -vrouwen of meisjes en vrouwen die als dusdanig worden aanzien, bracht POUR LA SOLIDARITÉ-PLS een aantal kernspelers samen die strijden tegen discriminatie en die ijveren voor een meer inclusieve samenleving, onder meer ten aanzien van moslimmeisjes en -vrouwen.

In dit kader werd het Comité de réflexion et d’action contre l’islamophobie sexiste (CRACIS - Reflectie- en Actiecomité tegen Gendergerelateerde Islamofobie) opgericht dat deskundigen van verschillende milieus samenbrengt (het collectief Kahina, het Collectief Tegen Islamofobie in België (CTIB), EVEIL, Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen).

Deze commissie is belast met het verzamelen van gegevens over seksistische islamofobie. Ze legt 25 aanbevelingen aan de Brusselse autoriteiten voor, uitgaande van 7 thema's op basis van verschillende vaststellingen:

  • Om effectief tegen een fenomeen te kunnen optreden, is het noodzakelijk om het te begrijpen en een effectief systeem voor het verzamelen en monitoren van gegevens op te zetten (Monitoring).
  • Hoewel er al een anti-discriminatiewetgeving bestaat, is er een betere regelgeving nodig om te werken aan meer gelijkheid in de praktijk en niet alleen aan theoretische gelijkheid.
  • Het onderwijssysteem in het Brussels Gewest moet worden herdacht en toegespitst op de openheid voor interculturaliteit.
  • In een van de sectoren waar discriminatie op grond van geloofsovertuiging het meest voorkomt, namelijk de arbeidsmarkt, is het aan te raden om bedrijven en hun werknemers bewust te maken van deze problematiek.
  • De sensibilisering van alle geledingen van de Brusselse samenleving (burgers, leiders, openbare en privé-diensten, enz.) is essentieel om islamofobie tegen moslimmeisjes en -vrouwen doeltreffend te bestrijden.
  • Er is nood aan maatregelen op het gebied van de media (print, online, sociale netwerken), aangezien deze een belangrijke rol spelen.
  • Wat de problematiek van gelijke kansen betreft, een transversale bevoegdheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vereist de strijd tegen de seksistische islamofobie, een samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Je kan alle aanbevelingen downloaden op deze pagina. 

Vergelijkbare artikels