Unia reageert tevreden op gelijkekansentest van het Brussels Parlement

20 september 2018
Actiedomein: Alle domeinen

Met een ruime meerderheid keurde het Brussels Parlement de ordonnantie goed die een gelijkekansentest invoert. Unia en het Steunpunt Armoede vinden dit een goede stap vooruit: ‘Zo kan het Brusselse Gewest systematisch analyseren wat de mogelijke impact zou zijn van maatregelen op groepen die mogelijk structureel gediscrimineerd worden.’    

In het Brusselse Gewest bestaat er al een gendertest. Die wordt dus uitgebreid naar personen met een handicap, mensen met een migratieachtergrond en holebi’s. Het criterium sociale situatie wordt er ook aan toegevoegd. ‘We zijn bijzonder verheugd dat het Brussels Parlement onze aanbeveling over dit laatste criterium volgde. Structurele discriminatie duwt mensen in de armoede. Mensen in een sociaal economisch kwetsbare positie worden vaak gediscrimineerd net omdat ze weinig financiële draagkracht hebben.’  

De gelijkekansentest zal subsidies, overheidsopdrachten, beleidsnota’s en beheersovereenkomsten onder de loep nemen op het vlak van gelijke kansen.