Unia lanceert 61 voorstellen om ongelijkheid aan te pakken

25 maart 2019
Actiedomein: Alle domeinen

De nieuwe regeringen kunnen en moeten meer doen om de ongelijkheid in ons land weg te werken. Unia komt nu met een bundel om de volgende ministers daarbij te helpen. ‘Unia baseerde zich onder meer op de klachten van duizenden melders, op vormingen aan leerkrachten en politie en op eigen studies over de arbeids- en huisvestingsmarkt,’ klinkt het. De onafhankelijke mensenrechteninstelling pleit bijvoorbeeld voor wetten over toegankelijkheid van gebouwen en openbaar vervoer, meer sociale woningen, en politie als partner in de naleving van de antidiscriminatiewetgeving.

Twee maanden voor de verkiezingen somt Unia 61 voorstellen op, gebaseerd op haar dagelijks werk. ‘We belichten zo een kant van de samenleving die voor velen onzichtbaar blijft. Unia zorgt er daarom voor dat de bundel belandt op tafels van de politieke partijen,’ vertelt directeur Els Keytsman.  

Toegankelijk België 

‘Er moet iets ernstig gebeuren aan de toegankelijkheid van België en wel zo snel mogelijk. Voor rolstoelgebruikers zijn vele straten, gebouwen en openbaar vervoer een fiasco. Bijvoorbeeld: zorg voor betere controle op de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen. En verplicht om bestaande gebouwen (scholen, stations…) stelselmatig toegankelijker te maken. Die verplichting is er vandaag simpelweg niet.’  

Meer sociale woningen 

Unia haalt ook andere problemen aan in haar plan. ‘Het gebrek aan sociale woningen maakt mensen vatbaar voor uitsluiting en dat werkt discriminatie in de hand. Mensen met een uitkering, grote gezinnen,… moeten vaak naar de privé-huurmarkt en stoten daar op een njet of moeten meer betalen. Het beleid moet op dat vlak dus ambitieuzer worden,’ stelt Keytsman vast. 

Selectiviteit politie 

Unia maakt zich bovendien zorgen over de onrechtmatige etnische profilering door de politie. ‘Groepen die door agenten geviseerd worden uitsluitend vanwege hun huidskleur, hun vermeende geloof of leeftijd leidt tot wantrouwen bij die groepen. Korpsen zouden structureel moeten inzetten op een vertrouwensrelatie met bewoners van bepaalde wijken. Zo kan je de slechte verhoudingen doorbreken en de legitimiteit en daadkracht van politie bestendigen,’ legt ze uit. 

Unia heeft nog 58 andere voorstellen klaar voor de volgende regeringen. ‘Als onze nieuwe beleidsmakers er echt voor elke burger willen zijn, bieden we hen een bundel aan met concrete voorstellen. Deze bundel gaat over het realiseren van mensenrechten voor iedereen,’ besluit Keytsman.