Unia reageert op historische goedkeuring mystery calls

15 januari 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: RacismeHandicapLeeftijd

Unia reageert positief en merkt op dat de goedkeuring vandaag geen eindpunt is, maar een beginpunt. We zijn tevreden dat het principe ingevoerd is dat de inspectie onder welbepaalde voorwaarden praktijktesten kan uitvoeren. Op termijn moet er nog heel wat gebeuren vooraleer de inspecties met mystery calls concreet aan de slag kunnen. Unia laat de minister weten klaar te staan om te helpen met de concrete uitwerking ervan.

We zijn tevreden dat de federale inspectie onder welbepaalde voorwaarden praktijktesten kan uitvoeren om verdoken discriminatie vast te stellen en aan te pakken. We komen van een tijdperk waarin praktijktests taboe waren. Door de goedkeuring slaan we die bladzijde om: in welomlijnde gevallen kiest de overheid nu expliciet voor praktijktesten. Sterker: een overheidsdienst krijgt hier zelfs een cruciale rol in. Een cruciale stap voor ons in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt,’ zegt Els Keytsman, directeur van Unia.

Geen eindpunt

Unia blijft wel alert. ‘Om mystery calls echt te kunnen inzetten, moet er nu verder gewerkt worden. Zo denken we bijvoorbeeld aan de concrete uitwerking van de datamining. Als uit die analyse van gegevens uit onder meer overheidsdatabanken het vermoeden van discriminatie blijkt, kan de inspectie in actie schieten. Hoe die analyse wordt uitgevoerd en binnen welk kader, daar moeten we nu samen aan verderwerken,’ klinkt het. De inspectiediensten moeten de nodige opleiding en middelen krijgen om deze nieuwe opsporingsbevoegdheid correct en efficiënt te gebruiken. Ook de arbeidsauditoraten moeten gesensibiliseerd worden over dit nieuwe wettelijke kader.

Sinds kort is het systeem van mystery calls in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al in voege. ‘Daarom leidt Unia daar de gewestelijke inspectie tewerkstelling op. Zo leren ze meer over de Antidiscriminatiewetgeving. Die rol nemen we nu ook graag op.’

Unia roept tegelijkertijd de Waalse en Vlaamse overheid op om het voorbeeld van Brussel en de federale minister te volgen. ‘Zo kunnen we over heel land met gerichte inspecties discriminatie in het kader van arbeidsrelaties aanpakken.’ Els Keytsman riep daar al toe op in het Vlaams parlement toen ze op 19 oktober 2017 de commissie werk toesprak.

Handicap en leeftijd

Niet alleen discriminatie vanwege gender of origine is een probleem op de arbeidsmarkt, weet Unia. Daarom zal Unia erover waken dat deze testings ook ingezet kunnen worden voor onder meer leeftijd, handicap, zoals werd aangekondigd tijdens de parlementaire besprekingen. Bovendien mogen de strikte voorwaarden waarbij praktijktesten momenteel mogelijk zijn, een effectieve handhaving op het terrein niet onnodig bemoeilijken. In dat opzicht verwelkomt Unia de evaluatie van deze nieuwe bevoegdheid binnen 1 jaar.