Positieve actie mogelijk op arbeidsmarkt: Unia reageert

14 september 2018
Actiedomein: Werk

Opnieuw een stap richting gelijke kansen voor iedereen die wil werken in de privésector’, zo reageert Unia tevreden op het KB Positieve Acties dat vandaag werd goedgekeurd door de Ministerraad. 

‘Positieve acties zijn ingeschreven in de antidiscriminatiewetgeving van 2007. Zonder een KB dat de randvoorwaarden vastlegt, zijn ze strikt juridisch niet toepasbaar. Dat verandert dus nu. Het KB geeft een wettelijk kader aan werkgevers die ondervertegenwoordigde groepen op de arbeidsmarkt een duw in de rug willen geven. Voor werkgevers en voor bijvoorbeeld personen met een handicap of sollicitanten met een migratieachtergrond is dit een doorbraak,’ reageert een opgetogen Els Keytsman, Unia-directeur.

Rechtszekerheid voor bedrijven

Door de goedkeuring van het KB kunnen werkgevers bijvoorbeeld stageplaatsen en vakantiejobs  vrijhouden voor kansengroepen of aanwervingscampagnes specifiek op hen richten. ‘Het middenveld en ook Unia legden de afgelopen jaren het onderwerp al verschillende keren op de tafel van de ministers van Werk. Na elf jaar wordt nu ons antidiscriminatiebeleid versterkt’, klinkt het.  

Unia kreeg in het verleden regelmatig vragen van werkgevers of ze een positieve actie mogen gebruiken. ‘Nu krijgen die bedrijven rechtszekerheid. Ze kunnen hun plannen laten valideren door de overheid. Hierdoor ligt de juridische verantwoordelijkheid voor de maatregelen niet langer bij hen, maar bij de overheid’, stelt Els Keytsman, directeur van Unia.