Unia reageert op rapport Fundamental Rights Agency (FRA) over discriminatie

6 december 2017
Actiedomein: WerkAndere domeinen
Discriminatiegrond: RacismeGeloof of levensbeschouwing

Van de mensen met een Noord-Afrikaanse en Turkse achtergrond die zeggen dat ze het afgelopen jaar gediscrimineerd werden in België, zegt 20 procent dat dit tijdens de zoektocht naar werk gebeurde. Opvallend is dat het Europese gemiddelde op 12 procent ligt. Dat leest Unia in het Tweede EU-MIDIS rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). ‘De deelnemers aan het onderzoek in België weten wél beter dan in andere landen dat ze terechtkunnen bij een organisatie zoals Unia met hun klachten over discriminatie.’

‘Uit het rapport blijkt dat 48 procent van de in België wonende respondenten weet dat je bij Unia terecht kan wanneer je gediscrimineerd wordt, een cijfer dat hoger ligt dan het Europese gemiddelde (38 procent). Dat is nodig, want als ik de cijfers uit dit rapport lees, zie ik dat we nog veel werk voor de boeg hebben,’ zegt Els Keytsman, Unia-directeur.

Praktijktesten noodzakelijk

‘Op de arbeidsmarkt kansen missen vanwege je achtergrond, is niet te aanvaarden. Van de ondervraagden zegt zelfs 40 procent dat dit gebeurde in de afgelopen vijf jaar. Om dit aan te pakken, zien we een grote rol weggelegd voor gerichte praktijktesten. Voor ons moeten die praktijktesten dus expliciet vermeld worden in de antidiscriminatiewetgeving. Een heksenjacht, waar sommige mensen voor vrezen wanneer je praktijktesten toelaat, wordt uitgesloten door het wettelijk kader. Dat kader laat praktijktesten toe als er objectieve aanwijzingen van discriminatie Arbeid is niet alleen werk. Het is ook erbij horen en bijdragen aan de samenleving,’ voegt Keytsman eraan toe.

Meer pesterijen in België

‘Een pijnlijk verschil tussen Belgische respondenten en de gemiddelde Europese respondent komt ook terug in het ervaren van pesterijen vanwege etniciteit of migratieachtergrond. Het Europese gemiddelde is hier 24 procent. In België ligt dat percentage op maar liefst 32 procent,’ zegt Keytsman.

Verbondenheid

Maar Unia leest ook beter nieuws in de FRA-studie. Zo zou meer dan 73 procent van de deelnemers zich sterk verbonden voelen met België, terwijl het Europese gemiddelde strandt op 67 procent. ‘Verbondenheid is een belangrijke pijler om je echt burger te voelen,’ besluit Keytsman.

Over het rapport

Voor het rapport van FRA werden 25.515 mensen geïnterviewd uit de 28 EU-lidstaten. De resultaten voor België baseert FRA op 1.339 interviews. Dat waren allemaal ondervraagden met Noord-Afrikaanse en Turkse roots van de eerste en tweede generatie.

Lees hier het volledige rapport.