Unia spoort Antwerpen aan om gericht beleid te voeren tegen woondiscriminatie

24 september 2018
Actiedomein: Huisvesting

Unia wil dat de stad Antwerpen zelf start met testen om discriminatie op de woningmarkt in kaart te brengen. Op basis van die resultaten kan een gericht beleid volgen, waardoor het aantal gevallen van woondiscriminatie zal dalen. ‘Achter de cijfers spelen zich vandaag verhalen van wanhoop af. Moeilijk een goed dak boven je hoofd vinden omdat je achtergrond je parten speelt, heeft gevolgen. Zowel persoonlijk als voor de samenleving.’ Dat zegt Unia naar aanleiding van de nieuwe onderzoekresultaten over woondiscriminatie in Antwerpen.

Jaarlijks opent Unia rond de 200 dossiers over discriminatie op de huizenmarkt. ‘Die gaan vooral over kandidaat-huurders die geen woning vinden omdat ze bijvoorbeeld moeten leven van een OCMW-uitkering of omdat ze een migratie-achtergrond hebben. Het  beeld van een woningmarkt met winnaars en verliezers, is het beeld van een samenleving met een wij-zij-mentaliteit. De woningmarkt is toch niet het nieuwe Wilde Westen?’ vraagt Unia-directeur Els Keytsman zich af.

Lokaal beleid

Unia stelt dat lokale besturen zelf een beleid kunnen voeren om  woondiscriminatie aan te pakken. Zo kunnen steden en gemeenten praktijktesten en mystery shopping inzetten doorheen alle fasen van het verhuurtraject. ‘Het is de bedoeling om makelaars  te helpen de wetgeving na te leven. Zij krijgen immers vaak te maken met eigenaars die hen de opdracht geven om te discrimineren.’

Daarnaast wil Unia dat Vlaanderen en de lokale besturen meer werk maken van betaalbare woningen. ‘Een tekort werkt discriminatie mee in de hand. Verhuurders hebben immers maar te kiezen uit de grote groep huurders. Zo vallen huurders met een buitenlands klinkend naam of degenen die van een uitkering leven, telkens uit de boot,’ legt Keytsman uit.  

Wet verbiedt

Huurders discrimineren omdat ze bijvoorbeeld werkloos zijn of omdat ze een migratieachtergrond hebben, is door de wet verboden. ‘Als het wel gebeurt, zit Unia met de huiseigenaars rond de tafel. Blijken die onze  verzoeningspogingen naast zich neer te leggen? Dan kunnen we naar de rechter. Dit jaar werden zo al drie arresten uitgevaardigd waaruit blijkt dat een eigenaar of makelaar effectief discrimineerde.’

Echternach

Unia herinnert aan een studie uitgevoerd in 2014. Uit deze Diversiteitsbarometer Huisvesting blijkt dat 42 procent van de vastgoedmakelaars ingaat op het verzoek van verhuurders om ‘vreemdelingen’ te weigeren. ‘Vier jaar later sleept dit probleem nog aan. Mensen betalen een tol voor deze processie van Echternach.’