Unia vraagt aanpassing regels voor bloeddonatie door homoseksuele mannen

27 januari 2021
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Ondanks nieuwe wetenschappelijke inzichten blijven mannen die seks hebben met mannen (MSM) nog steeds uitgesloten van plasma- en bloeddonatie. Unia vraagt dat de minister van Volksgezondheid dringend een koninklijk besluit laat goedkeuren zodat de huidige regels proportioneel zijn en in lijn met de jongste wetenschappelijke bevindingen.  

Mannen die seks hebben met mannen mochten vroeger geen bloed doneren. De wet van 11 augustus 2017 maakte een einde aan die situatie en bepaalde dat deze mannen voortaan wel bloed mochten geven, op voorwaarde dat ze zich twaalf maanden lang zouden onthouden van seks. Unia publiceerde in 2017 haar standpunt over die nieuwe wet, en actualiseert nu haar standpunt ter zake

Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 26 september 2019 dat de opgelegde ‘onthoudingsperiode’ proportioneel was. Tegelijkertijd zeiden de rechters dat MSM niet mochten worden uitgesloten wanneer ze plasma wilden doneren. De wetgever kreeg twee jaar de tijd om op dat punt bij te sturen. 

Sciensano, het Belgische gezondheidsinstituut, publiceerde op 26 november 2020 een epidemiologisch rapport, onder meer over de hiv-besmettingen in België. Volgens Sciensano is er een relatieve stijging van het aantal besmettingen bij personen met andere nationaliteiten, zowel bij MSM als bij heteroseksuelen. Er is sprake van ‘meer diversiteit’ in de hiv-epidemie in ons land. Volgens Sciensano moet er voortdurend worden op toegezien dat preventiestrategieën rekening houden met alle bevolkingsgroepen die worden geconfronteerd met hiv. Verder zijn er investeringen nodig om meer gegevens te verzamelen, met name over groepen waar er een toename is van het aantal HIV-gevallen. 

Koninklijk besluit nog niet aangepast 

Unia betreurt dat het bewuste KB nog altijd niet is aangepast, ook al legde de wet van 11 augustus 2017 hiervoor een termijn van twee jaar op. Unia wil graag haar aanbeveling van 30 augustus 2017, als volgt aanvullen

  • Onze overheid moet een nog meer grondige evaluatie maken van de meest recente wetenschappelijke en epidemiologische gegevens, en hierbij rekening houden met de wetenschappelijke inzichten in buurlanden als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld mogen homo- en biseksuele mannen bloed geven, net zoals heteroseksuelen. De uitsluitingscriteria moeten daarom worden aangepast en de termijnen moeten binnen een redelijke tijdsspanne worden verkleind of afgeschaft. Tussentijdse evaluaties hebben spijtig genoeg geen nieuwe nuttige informatie opgeleverd.
  • In lijn met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vraagt Unia aan de bloedtransfusiecentra om onderling overleg te plegen, gemeenschappelijke definities te hanteren en gedetailleerde gegevens te verstrekken.
  • De Belgische overheid moet snel het arrest van het Grondwettelijk Hof uitvoeren en ervoor zorgen dat ook MSM plasma mogen geven. Voor zover Unia weet, is er geen enkel initiatief van deze aard genomen. Hier ligt een taak voor de nieuwe minister van Volksgezondheid.