Veroordeling Dovy in beroep bevestigd

13 juni 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd

Het Arbeidshof Gent, afdeling Brugge bevestigde vandaag de eerdere veroordeling van de keukenfabrikant wegens leeftijdsdiscriminatie. Het bedrijf had een kandidaat-verkoper via mail afgewezen met deze boodschap: “Laat ons zeggen dat je inderdaad het perfecte profiel hebt met uitzondering van uw leeftijd”.

Het Hof bekrachtigde het eerdere bevel om te stoppen met het afwijzen van sollicitanten louter omwille van vooroordelen over leeftijd. Kandidaten moeten individueel beoordeeld worden op hun vaardigheden. Het bedrijf moet een dwangsom betalen van € 1000 per nieuwe overtreding. De schadevergoeding van €25.000 die de arbeidsrechtbank toekende aan de afgewezen kandidaat werd bevestigd.

Om medewerkers, bestuursleden en klanten te informeren over deze veroordeling en om sollicitanten te laten weten dat zij nieuwe overtredingen kunnen melden, moet het bedrijf de uitspraak gedurende één maand (vanaf betekening via gerechtsdeurwaarder) op een goed zichtbare plaats aanplakken op de plaatsen waar sollicitatiegesprekken worden gehouden.

Unia wees er in 2016 op dat leeftijdsdiscriminatie in België een ernstig onderschat maatschappelijk probleem is. De persaandacht voor de eerste veroordeling en een digitale sensibiliseringscampagne van Unia leidden het voorbije jaar tot een sterke stijging van het aantal meldingen van leeftijdsdiscriminatie.

Lees ook het volledige arrest.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.