Veroordeling mishandeling en discriminatie door Antwerpse politieagenten is juist signaal

23 juni 2020
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Racisme

De Antwerpse correctionele rechtbank heeft uitspraak gedaan in het dossier van de 'Bende van Mega Toby en Sproetje'. Drie van de beklaagden werden schuldig bevonden en veroordeeld tot aanzienlijke straffen. Unia vindt de veroordeling een juist signaal.

De rechtbank veroordeelde T.D. tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft effectief, en een boete van 3.000 euro. B.B. en N.C. werden allebei veroordeeld tot 40 maanden celstraf, waarvan de helft effectief, en een boete van 4.500 euro. Volgens de rechtbank bezondigden de drie zich aan heel ernstige feiten en misbruikten ze hun machtspositie als politieagent. S.S., J.G. en K.V.B. werden over de hele lijn vrijgesproken.  

Unia had zich burgerlijke partij gesteld voor diverse feiten, en die werden ook bewezen verklaard. B.B. en N.C. werden schuldig bevonden aan het plegen van discriminatie als openbaar ambtenaar bij de uitoefening van hun ambt. Allebei werden ze veroordeeld om een schadevergoeding te betalen aan Unia.  

“Het vonnis toont aan dat ernstig geweld tegenover de zwaksten in de samenleving niet kan worden getolereerd”, verklaart Els Keytsman, directeur van Unia. “Wanneer agenten op deze manier over de schreef gaan, ondermijnt dit alle inspanningen om een politie uit te bouwen die iedereen gelijk behandelt. Zulke feiten zetten een heel korps in een slecht daglicht. Unia ontvangt geregeld meldingen over politiegeweld. Het verheugt ons dat de correctionele rechtbank zo’n gedrag onaanvaardbaar vindt.”

Beroofd, uitgeschud en vernederd  

De affaire speelde in 2016 bij de politie in de Antwerpse zone City. De agenten beroofden hun slachtoffers van geld en andere bezittingen, mishandelden hen fysiek en psychisch en vernederden hen. 'Verdachten' werden stelselmatig meegenomen naar een afgelegen plek nabij het Antwerpse Lobroekdok. Eén van de slachtoffers was zelfs bang dat de agenten hem in het water zouden smijten. Een ander slachtoffer werd wel drie keer uitgescholden en vernederd door de agenten. Volgens een advocaat van de slachtoffers wilden de agenten al te graag hun macht manifesteren. En het openbaar ministerie constateerde een ‘verregaande normvervaging’ bij de beklaagden.  

Bijzonder laakbaar  

"Opmerkelijk is dat de agenten naast migranten zonder papieren ook een homoseksuele sekswerker viseerden", zegt Keytsman. "De aangeklaagde feiten vinden wij bijzonder laakbaar. Burgers mogen verwachten dat agenten zich correct gedragen en opstellen. De slachtoffers waren personen in een erg kwetsbare situatie, wat het voor hen lastig maakte om voor hun rechten op te komen."  

Dit dossier was ook interessant omdat er amper of geen rechtspraak bestaat over de bestraffing van discriminatie, gepleegd door ambtenaren. 

Unia heeft overigens lof voor de kordate aanpak van de Antwerpse politieleiding en het gerecht. "Zij hebben de nodige stappen ondernomen in dit dossier", erkent Keytsman. "Unia investeert ook in goede contacten met de Antwerpse politie."