Verschil in maximaal toegekende bedragen ingevolge het leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming

23 mei 2016
Discriminatiegrond: Handicap

Op 1 april 2016 verhoogden de maximale toegekende bedragen voor het leefloon met 2 procent. De maximale bedragen voor de inkomensvervangende tegemoetkoming werden echter niet verhoogd. 

Door de tax shift van de federale regering stijgt onder andere het leefloon met 2 procent en worden de minimumpensioenen verhoogd. Personen met een handicap die niet kunnen werken, hebben recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming. Die uitkering verhoogde echter niet. Daardoor moeten mensen die recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming, het sinds april stellen met een inkomen onder de minimumgrens.  

Volgens Unia worden mensen met een handicap hierdoor ongelijk behandeld. De organisatie klaagde dit in april al aan bij staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs, zonder resultaat.

OCMW's moeten bijpassen 

Volgens recente berichten in de pers legt de regering de bal nu bij de sociale partners die de begroting onderhandelen over het domein welzijn voor de periode 2017-2018. In afwachting daarvan, vraagt de staatssecretaris aan de begunstigden om naar hun OCMW te stappen om het verschil in hun tegemoetkoming te laten bijpassen.

Voor Unia biedt dit alternatief geen oplossing. Bovendien verhoogt de regering zo de al bestaande druk op de OCMW’s. Unia volgt dit dan ook verder op.