Vrijspraak agent hatespeech

10 januari 2017
Discriminatiegrond: Racisme

Brussel 10 januari 2017. De politie-inspecteur die racistische commentaar plaatste op Facebook werd vandaag vrijgesproken door het Hof van Beroep van Gent. ‘Niettemin spreekt het arrest van ongepast gedrag. Politie hoort zich niet zo uit te spreken. Zij is een ijkpunt voor burgers,’ zegt Els Keytsman, directeur van Unia.  Unia had zich burgerlijke partij gesteld in de zaak.

Unia vindt de beslissing van het Hof van Beroep duidelijk. ‘Zonder hieromtrent een (juridische) polemiek te willen voeren, is het gedrag van de betrokken politie-inspecteur hoe dan ook van zodanige aard dat het de geloofwaardigheid van het politioneel optreden in de strijd tegen racisme kan aantasten. En dat terwijl de bescherming van de burgers tegen racisme precies één van hun kerntaken is.’

In die context stipt Keytsman aan dat ‘berichten op Facebook niet vrijblijvend zijn. Ze hebben een openbaar karakter en bereiken dus een ruim publiek. Wanneer ze aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, is dat niet vrijblijvend en kan dat strafrechtelijk vervolgd worden voor de correctionele rechtbank.’

‘De afgelopen maanden riepen we iedereen op om te reageren tegen haatboodschappen die circuleren op het internet. We merkten de jongste tijd ook dat veel mensen het online ventileren van haatboodschappen niet pikken en hiertegen een duidelijk sanctiebeleid verwachten. Het arrest van het Hof van Beroep beantwoordt niet aan deze verwachtingen.’

Meld incidenten

‘De politie is voor ons een partner in de aanpak van discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven. Ook kijken we samen naar het diversiteitsbeleid binnen de korpsen en zijn we er ons van bewust dat agenten zelf kunnen discrimineren, maar ook zelf slachtoffer kunnen zijn van discriminatie’, vertelt Keytsman over de samenwerking met de politie.

Concreet betekent die samenwerking dat Unia zeer regelmatig opleiding geeft aan politiemedewerkers. ‘Tijdens opleidingen aan politiemedewerkers moedigt Unia cursisten aan om racistische of discriminerende incidenten met collega’s te melden. We horen tijdens de opleiding “reageren op discriminatie” regelmatig verhalen over situaties waaruit blijkt dat de grens van het toelaatbare wordt overschreden.’

Niet blind

Keytsman benadrukt tegelijkertijd dat het Gentse korps niet blind is voor mogelijk probleemgedrag van collega’s. ‘De politie stelde bijvoorbeeld al een gedragscode op die bepaalt binnen welke grenzen zij zich online kunnen bewegen. Dat juichen we toe.’