Vrijspraak agent hatespeechdossier

28 januari 2016
Discriminatiegrond: Racisme

De agent die racistische uitlatingen plaatste op Facebook werd vandaag vrijgesproken door de rechtbank van Gent. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum had zich burgerlijke partij gesteld in de zaak. ‘Toch wijst de rechtbank de agent op de voorbeeldfunctie die hij heeft, een belangrijk element in de argumentatie van het Centrum. Ook wij hameren erop dat politie een ijkpunt is voor burgers,’ zegt Patrick Charlier, directeur van het Centrum.

Het Centrum vindt het meer dan ooit van belang om meer aandacht te hebben voor ethische kwesties in de trainingen van de politie. Charlier: 'In de vormingen die we geven aan de politie komt dat ook ter sprake. We moedigen de cursisten aan om racistische of discriminatoire incidenten met collega’s niet onder het tapijt te vegen en samen naar gepaste manieren te zoeken om hierop te reageren. Teamspirit is belangrijk, maar mag nooit leiden tot een zwijgcultuur.'

Charlier gaat verder: 'Tijdens de opleiding ‘Reageren op discriminatie’ horen we geregeld over situaties die de grens van het toelaatbare overschrijden. Vooral vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en holebi’s zijn het slachtoffer van pestgedrag.’

'Toch zijn we blij dat er een opening is binnen de politie om dit gedrag aan te kaarten. ‘Het nut van praten over racisme en de antidiscriminatiewetten wordt erkend. En dat is een stap in de juiste richting.’

Foto op Facebook

‘De agent uit Gent plaatse een foto op Facebook die de vergelijking tussen mensen met een zwarte huidskleur en apen maakt. Dat blijft voor ons een grens die werd overschreden. Het roept  een beeld op van een agent die niet objectief staat tegenover iedereen in een superdiverse samenleving,’ zegt Patrick Charlier. ‘Het gevolg is dat de geloofwaardigheid en het vertrouwen in en op de politie op de helling wordt gezet.’

Berichten op Facebook zijn niet vrijblijvend. Ze hebben een openbaar karakter. Wanneer ze aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, kan er sprake zijn van een misdrijf dat strafrechtelijk vervolgd kan worden voor de correctionele rechtbank. 'Omdat de grenzen van wat toelaatbaar is of niet, niet altijd even gemakkelijk vast te stellen zijn, is de context hier van cruciaal belang,’ zegt Charlier.

‘We vinden dat publieke figuren of gezagdragers een grotere verantwoordelijkheid hebben.  Daarom is voor ons de toelaatbare grens overschreden. De rechter is ons daarin voor een deel gevolgd.'

'We onderzoeken nu welke stappen we verder nemen. Dat het debat geopend wordt zowel binnen als buiten de politie, wijst erop dat het probleem een ernstige grond heeft,’ besluit Charlier.