Oudere chauffeurs niet verzekeren, is verboden

28 september 2018
Discriminatiegrond: Leeftijd

Oudere bestuurders die een autoverzekering willen afsluiten, krijgen omwille van hun leeftijd vaak het deksel op de neus. Unia wil een einde maken aan die leeftijdsdiscriminatie. ‘Oudere chauffeurs rijden even goed als jongere automobilisten. De kans op ongelukken wordt wel beïnvloed door onder meer specifieke medische aandoeningen, het aantal kilometers dat iemand rijdt of het aantal jaren rijervaring. Leeftijd is geen bepalende factor.’ Dat schrijft Unia in een advies aan minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Autoverzekeringen worden nog te vaak geweigerd als automobilisten in een andere leeftijdsklasse terecht komen. ‘Verzekeraars argumenteren dat ze die weigeringen baseren op statistische gegevens over schade. Geen enkel onderzoek dat wij bestudeerden, bewijst echter dat ouderen meer ongelukken veroorzaken, integendeel. Bestuurders uitsluiten alleen omdat ze ouder zijn, is volgens de wet discriminatie vanwege leeftijd,’ legt Unia-directeur Els Keystman uit. 

Onderzoeken over leeftijd

Unia bekeek cijfers van het Tariferingsbureau. Bij die organisatie kan je als bestuurder aankloppen wanneer je je auto wilt verzekeren, maar door drie verzekeraars wordt geweigerd. ‘Uit hun bevindingen blijkt dat bestuurders ouder dan 75 net de laagste schadefrequentie vertonen.’

Ook een studie van het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid stellen duidelijk dat mentale en fysieke capaciteit belangrijker zijn dan leeftijd om de rijvaardigheid te voorspellen. ‘Het aantal ongelukken van een automobilist in het verleden, het aantal kilometers dat iemand per jaar rijdt of hoeveel boetes iemand al kreeg, kunnen wijzen op een hoger risico. Leeftijd op zich speelt geen rol om te bepalen of je een gevaar op de weg bent,’ aldus Keytsman.

Structurele oplossingen

Het advies dat Unia presenteerde aan minister Peeters stelt structurele oplossingen voor. ‘Als er aanwijzingen zijn voor een verhoogd risico, bestaan er ook andere maatregelen dan een weigering om te verzekeren. Bijvoorbeeld de chauffeur vragen om  een opleiding verkeersveiligheid te volgen of een rijgeschiktheidsonderzoek van Cara als oudere bestuurders jaarlijks meerdere ongelukken veroorzaken.’

De minister kan natuurlijk opnieuw rond de tafel gaan zitten met de verzekeringssector. ‘Er was een gentlemen’s agreement in 2003 dat niet werd verlengd. Daarin stond dat verzekeraars zich engageerden om alleen een autoverzekering te weigeren wanneer iemand veel schade veroorzaakte en daarbij ook nog dronken achter het stuur zat, vluchtmisdrijf pleegde etc.’.

Cijfers

Gemiddeld opent Unia jaarlijks 110 dossiers vanwege leeftijdsdiscriminatie. 1 op 5 gaat over verzekeringsmaatschappijen die moeilijk doen omwille van iemands leeftijd. ‘Het reële aantal discriminaties ligt wellicht hoger. We merken dat leeftijdsdiscriminatie maatschappelijk aanvaard is, waardoor slachtoffers het niet melden,’ concludeert Keytsman.

Vergelijkbare artikels