Wil je terugkeren naar het werk? Of vrijwilligerswerk hervatten?

26 juni 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: LeeftijdAndere gronden

Maar vraagt je werkgever of vrijwilligerscoördinator om een medisch attest of een verklaring op eer voor te leggen dat je in goede gezondheid bent? Zowel vrijwilligers als werknemers meldden al bij Unia dat deze vraag soms gesteld wordt. 

Het doel van die vraag? Het risico vermijden op besmetting voor de collega’s of andere vrijwilligers. Maar door een attest of verklaring te vragen als voorwaarde om weer aan de slag te gaan, ontstaat er een nieuw risico: de terugkeer naar het werk pas toe te staan op basis van gezondheidstoestand of leeftijd.

Zo’n onderscheid is nochtans niet toegestaan!

In het algemeen is het verboden om aan de terugkeer naar het (vrijwilligers)werk voorwaarden te verbinden die te maken hebben met gezondheidstoestand of leeftijd. Een werkgever kan werknemers dus niet verplichten om hun gezondheidstoestand te laten controleren voor ze het werk mogen bevatten – of het nu vrijwilligerswerk is of niet. Zo’n medisch attest of een verklaring op eer mag een werkgever alleen vragen als het een professionele essentiële voorwaarde is om in een goede gezondheid te zijn. Enkel de bedrijfsarts kan dan dit attest opstellen.

Concreet:

Ik wil terugkeren naar het werk. Kan mijn werknemer een medisch attest of een verklaring op eer vragen?

NEEN.

De werkgever kan je wel vragen om een preventieadviseur of de bedrijfsarts te raadplegen, maar je bent niet verplicht om dat te doen. Enkel als je gezondheidstoestand een professionele essentiële voorwaarde is (zie hieronder), kan je werkgever je verplichten om een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts.

Ik wil mijn vrijwilligerswerk hervatten. Kan mijn vrijwilligerscoördinator een medisch attest of een verklaring op eer vragen?

NEEN.

Ook hier is het principe hetzelfde als voor werknemers: een vrijwilligerscoördinator kan je vragen om een dokter te bezoeken, maar je bent niet verplicht om dat te doen. Enkel als je gezondheidstoestand een professionele essentiële voorwaarde is (zie hieronder) kan je vrijwilligerscoördinator of de organisatie waar je vrijwilliger bent je vragen om een dokter te bezoeken.

En als ik het werk of het vrijwilligerswerk al heb hervat, kan men dan vragen dat ik een medische controle onderga bij een arts of de bedrijfsarts?

Als je griepsymptomen hebt, of je wordt ziek op het werk en de werkgever of de vrijwilligerscoördinator stelt dit vast, dan kan hij of zij je vragen om je arts of de bedrijfsarts te raadplegen om te controleren of je geschikt bent om te werken of uw vrijwilligersactiviteit uit te oefenen.

En als ik ouder ben dan 65? Mag men dan wel striktere voorwaarden eisen bij mijn terugkeer naar het (vrijwilligers)werk op basis van mijn leeftijd?

NEEN.

Ook als je ouder bent dan 65, zijn dezelfde voorwaarden van toepassing: je kan niet verplicht worden om op medische controle te gaan, tenzij je gezondheidstoestand een professionele essentiële voorwaarde is (zie hieronder).

Maar wat is een professionele essentiële voorwaarde?

Als gezondheid of leeftijd een ‘professionele essentiële voorwaarde’ is, dan wil dat zeggen dat je gezondheidstoestand of leeftijd essentiële criteria zijn om je werk of vrijwilligersactiviteit te kunnen uitoefenen.

De werkgever of de vrijwilligerscoördinator moet aantonen dat je (vrijwilligers)werk niet kan worden uitgeoefend zonder een voldoende goede gezondheidstoestand, vastgesteld door een arts in een medisch attest. Dit hangt af van de aard van het werk of de functie die moet uitgeoefend worden en de omstandigheden waaronder dit wordt uitgevoerd.

Heb je een vraag voor Unia ? Wil je discriminatie melden ? 

Je kan ons volledig vertrouwelijk en gratis contacteren.

Wil je discriminatie melden?

Gebruik dan het online meldingsformulier of bel ons op het gratis nummer 0800 12 800 

Heb je een vraag?

Vul dan het formulier in op onze contactpagina. Opgelet, doe geen meldingen via dit formulier.

Stel je je vraag liever telefonisch ? Bel dan naar het nummer +32 (0)2 212 30 00 van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 13 uur.

Contactgegevens

Adres: Unia, Koningsstraat 138, 1000 Brussel

Telefoon: 0800 12 800 

Email: info@unia.be (opgelet, indien je een discriminatie wilt melden, dan kan dat enkel via het online meldingsformulier. Unia behandelt geen meldingen die per e-mail binnenkomen)

Vergelijkbare artikels

16 november 2020

Rechter bevestigt cumul van schadevergoedingen bij meervoudige discriminatie

De Antwerpse arbeidsrechtbank heeft op 29 september 2020 een (tussen)vonnis geveld in een zaak van meervoudige discriminatie. Het ging om een dove vrouw die het slachtoffer werd van discriminatie op de arbeidsmarkt. De rechter constateerde drie discriminaties en bevestigde dat indien meerdere discriminaties worden vastgesteld, de schadevergoedingen gecumuleerd moeten worden. Het resultaat in dit dossier werd behaald met de collega’s van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM).

2 december 2019

Skeyes veroordeeld voor leeftijdsdiscriminatie

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft Skeyes, het vroegere Belgocontrol, veroordeeld voor leeftijdsdiscriminatie. Het bedrijf weigert om sollicitanten ouder dan 25 uit te nodigen op de aanwervingsexamens. De rechter verbiedt het hanteren van die leeftijdslimiet en kent een schadevergoeding toe aan zeven kandidaat-verkeersleiders omdat ze geweigerd werden omwille van hun leeftijd. Unia trok naar de rechter omdat verschillende pogingen om de kwestie op te lossen op niets uitdraaiden.