Zaak-Delcourt: veroordeeld in beroep voor facistische groet

13 januari 2010
Discriminatiegrond: Racisme

Vandaag veroordeelde het hof van beroep van Bergen voormalig FN-gemeenteraadslid O. Delcourt voor het brengen van een fascistische groet tijdens zijn eedaflegging in december 2006. Het hof van beroep van Bergen bevestigt hiermee de uitspraak van de correctionele rechtbank van Charleroi in juni vorig jaar. Dhr. Delcourt is dus veroordeeld tot 2 maand vervangende gevangenisstraf, onverkiesbaarheid van 5 jaar en een boete die verdubbeld is tot 2200 euro. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (verder: het Centrum) reageert tevreden.

Ter herinnering, op 5 december 2006 legde O. Delcourt tijdens de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad in Charleroi zijn eed af waarbij hij, gekleed met een zwarte handschoen, zijn rechterarm vooruit in de lucht hield. De aanwezigen vatten dit gebaar als een fascistische groet op en protesteerden door hem uit te jouwen.

Het Centrum stelde zich burgerlijke partij op 5 september 2007. Volgens het Centrum zette dit gebaar aan tot haat, geweld en discriminatie en/of raciale segregatie, miskent het de basiswaarden van een democratische samenleving en zette het de dagelijkse inspanningen die het wederzijds begrip bevorderen in een slecht daglicht.

Net zoals het Centrum, oordeelde ook de rechtbank dat deze groet een zwaar symbolisch gebaar was dat onvermijdelijk de nazistische ideologie oproept die, op basis van voornamelijk racistische beschouwingen, tot de genocide leidde waarmee Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog geconfronteerd werd.

“Het Centrum is tevreden met deze uitspraak”, reageert Jozef De Witte, directeur van het Centrum, “Het is alleen jammer dat Delcourt veroordeeld is bij verstek en wanneer hij verzet zou aantekenen, de zaak opnieuw moet voorkomen.”

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.