Zes jaar gevangenisstraf voor homofobe poging moord

3 oktober 2016
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

De correctionele rechtbank van Luik veroordeelde maandag een man tot zes jaar gevangenisstraf voor poging doodslag met een homofoob karakter. Unia stelde zich burgerlijke partij omdat homofobie als verzwarende omstandigheid geldt. 

‘Een delict of een misdrijf uit haat, misprijzen of vijandigheid tegenover een minderheid of een specifieke groep is niet alleen traumatiserend voor het slachtoffer en zijn omgeving, het geeft ook een signaal, het maakt de groep waartoe het slachtoffer behoort angstig en onzeker,’ zegt Els Keytsman, directeur van Unia. ‘Het gaat erom de ernst van zulke daden te erkennen.’

‘Deze uitspraak bevestigt dat geweld tegen holebi’s effectief bestaat. Ook het gerecht erkent zo de homofobie als een fenomeen dat de samenleving kan ondermijnen. We zijn dan ook tevreden dat de verzwarende omstandigheid werd erkend. ‘

De feiten dateren van 2015. De beschuldigde had zijn eerste homoseksuele ervaring met iemand die hij net ontmoet had. Hij nam de man met de wagen mee naar de oever van de Ourthe in Angleur (Luik). Tijdens de betrekking kreeg de verdachte een afkeer van het seksueel contact. Daarop werd het slachtoffer geslagen en in de rivier geduwd. De medeplichtige werd veroordeeld tot 4 jaar celstraf, voor een derde met uitstel.

In 2016 opende Unia tot nu 8 dossiers over mogelijk homofoob geweld. Het jaar daarvoor waren dat er 12 (13 procent van het totaal aantal dossiers over seksuele oriëntatie). Wij twijfelen er niet aan dat dit slechts een fractie is van de moeilijkheden waarmee holebi’s dagelijks kampen. Zeer recent werden twee mannen het mikpunt van geweld omdat ze op straat elkaars handen vasthielden.”

Keytsman herinnert eraan dat het belangrijk is om klacht in te dienen bij de politie bij gevallen van homofoob geweld. Zij registeren vervolgens het homofoob karakter van de klacht, iets essentieels bij een mogelijke gerechtelijke procedure.