Apenpokkenvirus: stigmatisering is een doodlopend straatje

11 augustus 2022
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheidAndere gronden

Moeten we ervoor vrezen om opnieuw in een periode terecht te komen waarin homoseksuele mannen met de vinger worden nagewezen, zoals dat het geval was tijdens de aidsepidemie?

Hoewel de overheid en de media erover waken om in hun communicatie stigmatisering te vermijden, blijft het een feit dat een dunne lijn wordt bewandeld die de voortdurende waakzaamheid van iedereen vereist. De geringste dubbelzinnigheid en zelfs één enkele misstap kunnen de meest extreme vooroordelen voeden en ten koste gaan van échte preventie.

De besmettingen met het apenpokkenvirus dwingen ons ertoe om er een mondiale visie op na te houden. Een virus blijft zelden in slechts een bepaalde groep en leert ons dat de zorg voor de ene ook de zorg voor de andere is. Samenwerken is de boodschap, in plaats van een zondebok aan te wijzen. Zolang de besmettingen zich in een beperkte kring voordoen, moet gericht actie worden ondernomen met de betrokken personen en organisaties, en zeker niet tegen of zonder hen.

Een doeltreffend en coherent vaccinatiebeleid is hoogstwaarschijnlijk de beste manier om de meest kwetsbaren te beschermen, maar ook om ons allen te behoeden. De doelgroepen moeten dus van meet af aan centraal staan. Ze moeten betrokken worden in de strijd tegen de epidemie van het apenpokkenvirus als steunpilaren en partners van het gezondheidsbeleid.

Vaccinschaarste en recht op gezondheid

Als de schaarste aan vaccins ons ertoe dwingt om prioriteiten te stellen, dan wil Unia er nogmaals aan herinneren dat de kwetsbaarheid van de meest getroffenen, de kwetsbaarheid weerspiegelt van de instrumenten waarover de overheid beschikt om crisissen zoals een epidemie te voorkomen en te beheersen. België maakte afspraken voor de bescherming van de grondrechten die zeggen dat de overheid al het mogelijke moet doen om ziektes te voorkomen en om de voorwaarden te scheppen voor de behandeling ervan. Dit recht op gezondheid houdt ook het recht in op toegang tot preventie- en verzorgingsfaciliteiten.

Unia herinnert dan ook aan de vraag vanuit de belangenorganisaties om één enkel contactpunt te voorzien en te zorgen voor meer testplaatsen, meer vaccins en minder beperkende toegangsvoorwaarden. Stuk voor stuk voorwaarden voor een doeltreffende preventie.