Hoe reageren?

Wie met discriminatie of homofobie te maken heeft gekregen, kan op veel manieren reageren. Je hebt er vast al over gepraat met vrienden of familie, of je hebt misschien je verhaal gedaan bij een holebi-organisatie. Dat lucht op: erkenning en steun zijn erg belangrijk. Maar er zijn meer mogelijkheden dan je denkt. Zoals je op de pagina Wanneer reageren? kan lezen, kan je ook bij de politie terecht. En natuurlijk ook bij Unia. Als je denkt slachtoffer of getuige te zijn van discriminatie of homofobie: meld het ons!

Wat doet Unia?

Unia is een expert op het vlak van de strijd tegen discriminatie. We zijn een onafhankelijke openbare instelling, opgericht bij wet. We zijn dus geen administratie, vereniging of niet-gouvernementele organisatie.

Iedereen kan contact opnemen met Unia met een vraag, een melding, een getuigenis of eender welk feit dat te maken heeft met homofobie. Eén van de wettelijke opdrachten van Unia is de behandeling van 'individuele meldingen'.

De medewerkers van Unia behandelen jouw melding onafhankelijk en vertrouwelijk. Geen enkele stap wordt gezet zonder jouw akkoord. De diensten van Unia zijn gratis.

Ontdek hoe je melding behandeld wordt.

Het is belangrijk om te weten dat een individuele melding bij Unia verschilt van een officiële klacht (bij de politie of voor de rechtbank, bijvoorbeeld). Een individuele melding heeft geen formeel of dwingend karakter. Een melding bij Unia vervangt een klacht bij de politie dus niet. Je kan gerust zowel met Unia als met de politie contact opnemen.

Heb je eerder een algemene vraag over seksuele oriëntatie? Of wil je gewoon je hart luchten? Dan kan je ook altijd anoniem terecht bij Lumi, de vroegere Holebifoon. Deze vrijwilligers luisteren anoniem en vertrouwelijk naar je verhaal en voelen en denken met je mee. Lumi werkt nauw samen met Unia, en zal je naar ons doorverwijzen als dat nodig is.

Unia kan tussenbeide komen wanneer er sprake is van:

  • discriminatie of opdracht geven tot discriminatie op basis van seksuele oriëntatie,
  • pesterijen die rechtstreeks te maken hebben met je seksuele oriëntatie,
  • haatboodschappen (publieke uitingen van haat) of haatmisdrijven (gewelddaden) die zijn ingegeven door homofobie. Cyberhate hoort daar ook bij.

Wat doen we niet?

Wanneer je gediscrimineerd bent op basis van je genderidentiteit, zullen we je doorverwijzen naar het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen of de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst (voor Vlaamse bevoegdheden).

We kunnen je (gratis) adviseren en eventueel begeleiden in administratieve of gerechtelijke procedures, maar de juristen die bij Unia werken zijn geen advocaten en kunnen je dus niet wettelijk vertegenwoordigen. Voor hulp bij het schrijven van een brief, het invullen van een formulier of het indienen van een beroep zullen we je doorverwijzen naar een gespecialiseerde sociale of juridische dienst.