Wanneer stapt Unia naar de rechtbank?

Unia geeft altijd de voorkeur aan onderhandeling om een conflict op te lossen. Uitzonderlijk (in 1% van de dossiers) onderneemt ze gerechtelijke stappen of sluit ze zich aan bij een (burger- en/of strafrechtelijke) procedure.

Dat gebeurt als de feiten bijzonder zwaar zijn, als dialoog onmogelijk is of als een door een rechter genomen beslissing duidelijkheid kan brengen over wat al dan niet wettelijk is.

Gerechtelijke stappen gebeuren dus zeer zelden en nooit zonder de toestemming van de gediscrimineerde persoon.