Wat gebeurt er met je melding?

In de eerste plaats analyseert Unia of ze bevoegd is om je melding te behandelen. Indien niet, dan verwijst ze je indien mogelijk door naar een andere gespecialiseerde dienst. Indien wel gaat Unia je situatie grondiger onderzoeken.

Wat gebeurt er met je melding?

Unia geeft altijd de voorkeur aan verzoening. Om daarin te slagen, kan Unia contact opnemen met en luisteren naar alle betrokken personen om een constructieve oplossing te bereiken. Onderhandelen heeft verschillende voordelen:

  • het gaat sneller dan een gerechtelijke procedure;
  • je kunt een erkenning en/of schadevergoeding krijgen;
  • de dader van de feiten wordt zich bewust van zijn of haar daden en er kunnen structurele maatregelen worden getroffen.

Als er geen onderhandeling mogelijk is, kan Unia, met jouw toestemming, naar de rechtbank stappen.

De oplossingen die we voor een specifieke persoon hebben gevonden, kunnen ook nuttig zijn voor andere personen die zich in dezelfde situatie bevinden. Daarom heeft Unia op haar website een databank met oplossingen gecreëerd. Je vindt er onderhandelde oplossingen dankzij de tussenkomst van Unia, maar ook beslissingen van rechters in zaken over discriminatie, wat we rechtspraak noemen. Dat laat toe om de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving te evalueren.