Wat is het statuut van Unia?

Unia is een publieke instelling. Ze is een interfederale en onafhankelijke expert op het vlak van gelijke kansen en antidiscriminatie. Unia is dus geen ngo, en ook geen vzw.

  • Publiek: Unia werd op 15 februari 1993 bij wet opgericht en heette toen het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Vandaag krijgt ze haar opdrachten van de parlementen (federale regering, gewesten en gemeenschappen).
  • Interfederaal: Unia bestrijdt discriminatie in België zowel voor federale bevoegdheden als voor bevoegdheden van het Waals Gewest, het Brussels Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.
  • Onafhankelijk: Unia voert haar opdrachten volledig onafhankelijk uit.

Lees meer.