Wat zijn de belangrijkste publicaties van Unia?

Unia wil haar expertise over gelijke kansen en non-discriminatie delen met het grote publiek, de politiek, de academische wereld, professionals uit diverse sectoren, het middenveld enz. Hiervoor publiceert ze onderzoeksrapporten en informatiebrochures.

Elk jaar publiceert Unia een jaarverslag dat beschikbaar is in het Nederlands, Frans en Duits. Het is een gelegenheid om terug te blikken op de markantste gebeurtenissen van het voorbije jaar, maar ook om een overzicht te krijgen van het werk van Unia en van de evolutie van de ontvangen meldingen per domein en per discriminatiecriterium.

Unia publiceert ook onderzoeken, zoals de Socio-economische Monitoring in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of de Diversiteitsbarometers over de diversiteit in werk, huisvesting en onderwijs.

Unia publiceert bovendien praktische en informatieve brochures, waarin we een specifieke discriminatiegrond zoals seksuele oriëntatie of een specifiek actiedomein zoals onderwijs onderzoeken. We werken eraan om deze brochures binnen het bereik van zoveel mogelijk mensen te brengen (versie in gemakkelijke woorden, video in gebarentaal, audiodescriptie…).

Op onze website kun je nog verschillende andere publicaties, brochures, onderzoeken en nota’s raadplegen.