Jaarverslag 2021: een andere wereld is mogelijk

Terwijl werkgevers moeite hebben om vacatures in te vullen, blijft discriminatie op de werkvloer bestaan. Een woning vinden, gaat niet zonder slag of stoot als je bijvoorbeeld een handicap hebt. Unia behandelde meer dan 10.000 discriminatiemeldingen in 2021. Toch gelooft ze dat een andere en meer inclusieve wereld mogelijk is.

Het jaarverslag 2021 van Unia gebruikt een opvallend hoopgevende titel. Ondanks de alarmerende cijfers is volgens Unia verbetering mogelijk als iedereen hierin verantwoordelijkheid neemt.

Zo ziet Unia al jaren het aantal discriminatiedossiers op basis van gezondheidstoestand en handicap stijgen. Het grootste deel daarvan gaat over situaties op de werkvloer. Uit die dossiers blijkt dat er wel degelijk oplossingen bestaan: met een betere toepassing van het recht op redelijke aanpassingen kunnen we nieuwe kansen geven aan langdurig zieken.

Met de oprichting van de interministeriële conferentie tegen racisme werd in 2021 een belangrijke aanzet gegeven voor een (langverwacht) nationaal actieplan tegen racisme. Unia nam daarbij deel aan de werkgroepen rond huisvesting, werk, justitie, media, cultuur, sport, gezondheid en jeugd en kijkt uit naar de verdere acties van de deelregeringen.

Samen met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap werkte Unia ook mee aan het federaal actieplan handicap. Het actieplan bevat 145 maatregelen die aan alle aspecten van het leven raken zoals onder meer de coronapandemie, gezondheidszorg en sociale bescherming, werk en werkgelegenheid, participatie aan het culturele leven en sport.

Verder ontdek je nog meer onderwerpen in het jaarverslag:

Veel leesplezier!

Cijferverslag 2021

Unia publiceert naast het jaarverslag ook een complementair cijferverslag waarin alle discriminatiecijfers en grafieken te vinden zijn over de meldingen en dossiers van Unia in 2021. Het geeft ook cijfers over onze rechtszaken, opleidingen en begeleidingen. Raadpleeg het hier.

Op deze pagina kan je op interactieve wijze de cijfers van Unia raadplegen tussen 2017 en 2021.

Regionale jaarverslagen 2021

Naast het jaar- en cijferverslag kan u ook onze regionale jaarverslagen raadplegen met een specifieke focus op onze acties in Vlaanderen en Wallonië.

Lees hier het regionaal jaarverslag voor Vlaanderen en ontdek hier de acties van Unia in Wallonië.